Passagelinjer

Kort over passagelinjerne i danske farvande

En passagelinje er en linje mellem to punkter, der markerer grænsen mellem de to farvandsafsnit. Statistikken opgør, hvor mange skibe der krydser disse.

Nedenstående kort viser de passagelinjer, der er anvendt i statistikkerne i tabellerne. Tabellerne viser årligt antal af passager for alle skibe med AIS, inddelt i retning:

Antal registrerede passager af AIS-udstyrede skibe i 2019

Antal registrerede passager af AIS-udstyrede skibe i 2018

Antal registrerede passager af AIS-udstyrede skibe i 2018

Antal registrerede passager af AIS-udstyrede skibe i 2018

Antal registrerede passager af AIS-udstyrede skibe i 2018

Kontakt

IT-drift og Udvikling