Datasæt

Kort over skibstrafiktætheden

​​​​Information og metadata vedr. datasæt.

Kort over ankerpladser

Ankerpladser

Datasættet er en oversigt over de ankerpladser, som er udsat i danske søkort.

Data er tilvejebragt ved digitalisering af søkort. Udgangspunktet er ENC-kort rettet til uge 32 2015. Hvor der er uoverensstemmelser mellem papirkort og ENC-kortet, er data baseret på ENC-kortet. Søfartsstyrelsen vedligeholder laget, således at det løbende holdes opdateret iht. Efterretninger for Søfarende.

Søfartsstyrelsens aktuelle kortlag kan findes og downloades fra geodata-info hos SDFE

Kort over kapsejladsbaner

Kapsejladsbaner

Datasættet er en oversigt over de kapsejladsbaner, som er udsat i danske søkort.

Data er tilvejebragt ved digitalisering af søkort. Udgangspunktet er ENC-kort rettet til uge 32 2015. Hvor der er uoverensstemmelser mellem papirkort og ENC-kortet, er data baseret på ENC-kortet. Søfartsstyrelsen vedligeholder laget, således at det løbende holdes opdateret iht. Efterretninger for Søfarende og søkort.

Søfartsstyrelsens aktuelle kortlag kan findes og downloades fra geodata-info hos SDFE

Kort over skibsruter

Skibsruter

Sejlruter digitaliseret fra diverse søkort siden 2001

TSS: Alle koordinater aflæst fra publikationen 'Ships Routing', IMO, 2007. OBS! Problematik vedr. datum ED50/wgs84. TSS er rettet til, så placering er identisk med gældende søkort. Samlet juni 2009, opdateret december 2010.

Søfartsstyrelsens aktuelle kortlag kan findes og downloades fra geodata-info hos SDFE

Kontakt

IT-drift og Udvikling