Nautisk information

På kortet herunder vises aktive Efterretninger for Søfarende (EfS) for Danmark, Grønland og Færøerne, forsvarets skydninger i de i søkortet udsatte skydeområder samt de danske navigationsadvarsler.

Gå direkte til vores nautiske kort

Aktive Efterretninger for Søfarende, navigations-og skydeadvarsler

Klik på kortet for yderligere detaljer.

 

Efterretninger for søfarende

I Efterretninger for Søfarende kan du blandt andet se:

  • Ugens EfS
  • Gældende P&T meddelelser
  • Historiske EfS
  • EfS A Generel information
  • Oversigt over Forsvarets skydeområder (skydebilaget)
  • Øvrige bilag til EfS

Symbolforklaring

Efterretninger for Søfarende vises med dette symbol

(Notices to Mariners)

Navigationsadvarslerne vises med dette symbol

(Navigational Warnings)

Aktive skydeområder vises med magentafarvet område på kortet.