Nautisk information

På kortet herunder vises aktive Efterretninger for Søfarende (EfS) for Danmark, Grønland og Færøerne, forsvarets skydninger i de i søkortet udsatte skydeområder samt de danske navigationsadvarsler.

Klik på kortet for yderligere detaljer. Eller gå direkte til vores nautiske kort

Aktive Efterretninger for Søfarende, navigations-og skydeadvarsler

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om cookies

Efterretninger for søfarende

I Efterretninger for Søfarende kan du blandt andet se:

  • Ugens EfS
  • Gældende P&T meddelelser
  • Historiske EfS
  • EfS A Generel information
  • Oversigt over Forsvarets skydeområder (skydebilaget)
  • Øvrige bilag til EfS

Symbolforklaring

Efterretninger for Søfarende vises med dette symbol

(Notices to Mariners)

Navigationsadvarslerne vises med dette symbol

(Navigational Warnings)

Aktive skydeområder vises med magentafarvet område på kortet.

Kontakt

Vagthavende styrmand

Sikre farvande