Beskrivelse af kursuscenter

Center for det Maritime Sundhedsvæsen (CMS) er en del af Søfartsstyrelsen og har til huse på Fanø, Vestervejen 1 i Nordby.

Vi afholder kurser i sygdomsbehandling for danske og udenlandske sømænd fra både handels- og fiskeriflåden.

Desuden afholder vi individuelt tilrettelagte kurser, f.eks. førstehjælpskurser med maritimt indhold.

CMS er videns- og kompetencecenter inden for det maritime-medicinske område. Vi sagsbehandler eksempelvis dispensationer og står til rådighed med vejledning og svar på spørgsmål fra erhvervet.

CMS har en vision om at skabe verdens bedste maritime sundhedsvæsen og er det første sted i verden, hvor sømænd undervises med simulationspatienter.

Vores vision - CMS

Center for det Maritime Sundhedsvæsen har visionen om, at være førende i verden på det maritim medicinske område.

Søfartsstyrelsen har skabt et sammenhængende maritimt sundhedsvæsen, der ikke eksistere andre steder i verden.

Sammenhængen faciliteres af det Maritime Sundhedsvæsen i samarbejde med Radio Medical Danmark og Center For Maritim Sundhed og Samfund.

Mød vores medarbejdere

Anita Brusen, daglig Leder

 • Maritim Medicin
 • Medicinkister
 • Maritimmedicinske uddannelser
 • Dansk og international lovgivning om Maritim Sundhed og uddannelser

Louise Steen, afdelingssygeplejerske

 • Undervisning og pædagogik
 • Medicinsk simulation
 • Hygiejne
 • Lean, kvalitetssikring og udvikling
 • Intranet og hjemmeside

Mette Holm Schmidt, afdelingssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Kvalitetssikring af evalueringer
 • E-learning

Torben Leth, afdelingssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • It-superbruger – intranet / hjemmeside ansvarlig
 • Ledelse og organisationsudvikling
 • Dansk Selskab for Maritim Medicin
 • E-learning

Hanne Pontoppidan, afdelingssygeplejerske

 • Undervisning og pædagogik
 • Intern og ekstern supervision
 • Radio Medical
 • Uddannelsesbekendtgørelser
 • Medlem af Dansk Råd for Genoplivning
 • E-learning

Michael Lund Nielsen, oversygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Medicinkister
 • Medicinsk simulation
 • Teknisk Forskrift
 • Sagsbehandling
 • Radio Medical

René Rygaard, instruktionssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere
 • Kvalitetssikring

Ketty Nielsen, overassistent

 • Sekretariatsarbejde
 • SikkerhedsrepræsentantKundebetjening

Jens Andy Sørensen, pedel

 • Vedligeholdelse af udstyr og bygninger
 • Alt mulig mand

Tove Lütztøft, overassistent

 • Sekretariatsarbejde
 • Kundebetjening

Anne Fuglsig Weltz Straarup, instruktionssygeplejerske

 • Undervisning af sygdomsbehandlere

Find vej til CMS fra København

Find vej til CMS fra Billund

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
S:Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
O:Sikre skibe