Søfarende på danske skibe

Se antal søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister.

Her kan du se den årlige opgørelse over søfarende på skibe, der er registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) for 2019​.

Tallene for mønstrede personer på skibe i DIS er baseret på rederiernes indberetning.

Tallene for 2019 er indberettet for en dato, valgt af rederiet i tidsrummet midt februar til slut marts.

Variation i tallene kan blandt andet skyldes ændringer i sammensætningen af skibstyperne i DIS samt deres beskæftigelse på indberetningsdagen.

Variationen kan også skyldes at der er dele af DIS-flåden der oplever større eller mindre beskæftigelse, end i de foregående år, som kan have indflydelse på størrelsen af besætningerne.

Opgørelserne for 2017, 2018 og 2019 adskiller sig i forhold til tidligere opgørelser, til og med 2016, hvor tallene var opgjort på baggrund af indberetninger, de danske rederier havde foretaget for på- og afmønstringer af søfarende. De tidligere opgørelser er baseret på mange manuelle indberetninger, hvorfor der tages forbehold for unøjagtigheder i forhold til tastefejl, fejlindberetninger m.m.

Kontakt

Beviser
Søfarende og certifikater

2020

2019

2018

2017