Udstedelse af bevis

Hvis du har mistet dit bevis, skal du bestille et nyt hos en godkendt udbyder, i udgangspunktet den udbyder, der har udstedt dit oprindelige bevis.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven og dermed skal udstede dit bevis?

Du kan se dette på vores Søfarende Selvbetjening og My Maritime app, på siden "Beviser", under "fritidssejlerprøver".

I udgangspunktet vil alle oprindelige beviser efter 01-01-2018, skulle udstedes på ny af en godkendt udbyder.

Udstedelse af dit første fritidssejlerbevis

Dit første vandscooterbevis, speedbådsbevis, duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere og SRC-certifikat udstedes og sendes af den godkendte udbyder, der har afholdt de prøver, du har bestået. Du afregner derfor betalingen for beviset med den godkendte udbyder.

Fritidssejlerbevis på baggrund af sønæringsbevis eller GMDSS-radiobevis

​Du kan være kvalificeret til et speedbådsbevis eller SRC-certifikat, hvis du har opnået andre beviser af højere grad, f.eks. et sønæringsbevis som navigatør eller et GMDSS-radiobevis. 

Ønsker du at ansøge om dette på baggrund af sønæringsbevis eller GMDSS-radiobevis, eller har du mistet dit bevis oprindeligt udstedt af Søfartsstyrelsen, benyttes ansøgningsblanketten for genudstedelse.

Bemærk at du på denne baggrund ikke kan få udstedt bevis for bestået duelighedsprøve med rettighed til at føre speedbåd.

Du bedes kontakte os inden du søger på denne baggrund.

Genudstedelse af fritidssejlerbeviser hos Søfartsstyrelsen

Når du søger, skal du have dit MitID og betalingskort klar.

Genudstedelse af speedbådsbevis og bevis for bestået duelighedsprøve for fritidssejlere koster 75 kroner. SRC-certifikat koster 180 kroner.

Inden du søger om genudstedelse, skal du vurdere om du opfylder følgende betingelser:

  • Dit mistede bevis var udstedt af Søfarsstyrelsen
  • Have kontrolleret om dine prøver/beviser er registreret på Søfarende Selvbetjening el. My Maritime app, på siden "Beviser", under "fritidssejlerprøver"
  • Dine prøver/beviser skal være fra før 2018

Opfylder du ikke betingelserne for genudstedelse, bedes du kontakte os.

Søg om genudstedelse