Økonomiske rammevilkår

For at sikre den danske handelsflådes internationale konkurrenceevne har skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) adgang til særlige økonomiske rammevilkår.

DIS-ordningen og tonnageskatteordningen udgør i kombination de væsentligste økonomiske rammevilkår for den danske handelsflåde.

Dansk Internationalt Skibsregister (DIS) er et skibsregister for rederier, der sejler internationalt og står for kvalitetsskibsfart.

DIS-ordningen blev indført i 1988 for at sikre handelsflådens internationale konkurrenceevne og for at modvirke udflagning af danske skibe og fravalg af dansk flag.

DIS-ordningen giver rederier mulighed for at reducere deres driftsomkostninger gennem anvendelse af udenlandsk arbejdskraft på et internationalt konkurrencedygtigt lønniveau og gennem særlige skatteordninger for de søfarende (nettoløn).

Tonnageskatteordningen giver rederier mulighed for at vælge at betale en fast skat på grundlag af lasteevnen for rederiets skibe i stedet for almindelig selskabsskat.

Tonnageskatteordningen sikrer de danske rederier et neutralt og forudsigeligt skatteregime, hvorved bl.a. køb og salg af skibe udelukkende sker af kommercielle grunde.

Kontakt

Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik