Lastskibe under 500 BT

​​​​Hvis I bliver en del af Det Blå Danm​ark og sejler under dansk flag, kan Søfartsstyrelsen tilbyde jeres rederi en række forskellige ydelser.​

Vi kan for eksempel tilbyde jeres rederi at tage del i vores Point of Contact-ordning. Via ordningen bliver jeres rederi sat i kontakt med et permanent team af skibsinspektører, som har en dyb viden om jeres rederisegment og dets særlige behov. POC-teamet vil altid følge op og vende tilbage til jer. Deltagelse i ordningen er selvfølgelig helt frivilligt.

Point of Contact-ordning

Indflagningsprocessen

Hvis I har besluttet jer for at flage ind til dansk flag, skal I som det første sikre sig jer, at skibet ikke indeholder asbest, da import af skibe med asbest er forbudt.

I skal endvidere sikre jer, at der foreligger eller kan udarbejdes dokumentation, der godtgør, at skibet opfylder de danske forskrifter.

Sådan påbegynder I indflagningen

 1. Send følgende dokumenter på e-mail til rederiets kontaktperson og/eller cfs@dma.dk i pdf-format:
 2. Søfartsstyrelsens sagsbehandler sender herefter et brev til jer med information om det materiale, der skal indsendes til brug ved sagsbehandlingen.
 3. Registrering af skibet i Skibsregistret
  I skal udfylde og sende en række dokumenter til Søfartsstyrelsen for at få jeres skib registreret i Skibsregistret og få udstedt et nationalitetsbevis. Hvis I er i tvivl, anbefaler vi, at I ringer til Skibsregistret på telefon +45 72 19 60 00.
  Læs mere om hvordan I gør her
 4. Ansøg om anerkendelsesbeviser
  Skibsføreren skal have gennemgået et dansk suppleringskursus for sygdomsbehandlere, kursus i dansk søfartslovgivning, skibsadministration og arbejdsmiljø for udenlandske skibsførere og et arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe (§ 16-kursus for handelsskibe) før påmønstring.
  Øvrige officerer skal have gennemgået et kursus i Dansk Søfartslovgivning for udenlandske seniorofficerer bortset fra skibsførere.
  Se her hvor I kan tage kurserne (skole- og kursusgodkendelser)
  Alle besætningsmedlemmer skal endvidere have et dansk sundhedsbevis for søfarende og fiskere.
  Læs mere om anerkendelsesbeviser

  Ansøg om et anerkendelsesbevis

  For spørgsmål vedrørende anerkendelsesbeviser, kontakt venligst Søfarende og certifikater bevis@dma.dk.
 5. Bestil en dansk skibsmedicinkiste som passer til jeres fartsområde.
  For yderligere oplysninger, kontakt venligst cms@dma.dk
 6. Digitale blanketter udfyldes og sendes per mail til Søfartsstyrelsen.
 7. Skibet vil indledningsvis få udstedt et midlertidigt nationalitetsbevis og en midlertidig fartstilladelse. Senere, når godkendelsesproceduren er fuldført, vil der blive udstedt et fuldgyldigt nationalitetsbevis og en fuldgyldig fartstilladelse af Søfartsstyrelsen.

Generelle beting​elser

Rederen skal dokumentere, at skibet lever op til dansk lovgivning, og at dokumentationsmaterialet afspejler dette. Dokumentationen skal være tegninger og certifikater fra tidligere flagstat, anerkendt klassifikationsselskab eller anerkendt prøveinstitut. Dokumentationen indsendes elektronisk.

Retningslinjer for udveksling af elektroniske tegninger/dokumenter​

For uklassede skibe sagsbehandler Søfartsstyrelsen dokumentationsmaterialet. For klassede skibe henvises til klassifikationsselskaberne.

Læs mere om klasseaftalen

Søfartsstyrelsen opkræver betaling for syn og sagsbehandling af ovenstående dokumentation og udstedelse af certifikater. Betaling opkræves også, hvis skibet ikke bliver godkendt. Ved syn i udlandet skal rederen afholde Søfartsstyrelsens udgifter til rejse og ophold.

De aktuelle synstakster