Syn af passagerskibe

Søfartsstyrelsen syner alle danske passagerskibe mindst en gang om året.

Synet skal bidrage til et højt sikkerhedsniveau på danske passagerskibe, således at det er sikkert at sejle med dem, og således at alle personer kan blive reddet, hvis der sker en ulykke.

Ved synet skal det verificeres, at skibet som minimum har en teknisk standard, der opfylder gældende regler og intentionerne bag reglerne, samt at der i dagligdagen pågår et sikkerhedsarbejde og hersker en sikkerhedskultur om bord, der gør, at besætningen kan betjene skibet sikkert og handle effektivt, hvis der sker en ulykke.

Rederiet skal derfor sikre, og Søfartsstyrelsen skal ved synet verificere:

  • At skib og udstyr er i orden, så ulykker så vidt muligt ikke sker - alternativt kan håndteres.
  • At besætningen har viden om og kan håndtere de værst tænkelige situationer.
  • At der er styr på besætningens sikkerhed, sundhed og sociale forhold.

Årligt synstema

Søfartsstyrelsen udvælger hvert år et tema vedrørende søulykker og et tema vedrørende arbejdsmiljø, som der vil være fokus på under synene. I skemaet kan du se, hvilke temaer der har været udvalgt.

År Søulykke Arbejdsmiljø
2021 Sejladssikkerhed og brodisciplin Psykisk arbejdsmiljø; trivsel, chikane og mobning
2020 Kollision og overbord fald Kræftfremkaldende stoffer
2019 Brand på vogndæk Ergonomi
2018 Kollision til søs med vandindtrængning og slagside og efterfølgende evakuering Arbejde med farlige kemikalier
2017 Brand i aptering (inkl. evakuering) ​ Klemskader
2016 Mistet styring Fald
2015 Brand på vogndæk Tunge løft
2014 Kollision med to-rumsskade ​Arbejde med kemikalier

Om synstemaet for 2021 

Søfartsstyrelsen har over en årrække observeret en forøgelse i hændelser med danske passagerskibe, herunder kollision, hårde anløb, grundstødning og lignende. Derfor vil søulykkestemaet for 2021 være et tilsyn af sejladssikkerheden samt brodisciplinen om bord. Dette vil blandt andet inkludere skibets generelle beredskab for forebyggelse af ulykker og hændelser.

Kontakt

Sikre skibe