Speedbådsbevis

Det kræver speedbådsbevis at føre en speedbåd. Speedbådsprøven klæder dig på, til at varetage sikkerheden og sejle lovligt.

Reglerne gælder altid, når du er fører, uanset om du er lejer eller ejer af speedbåden. Speedbådsbeviset sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøj. Den der til enhver tid manøvrerer speedbåden, "hænderne på rattet", skal have speedbådsbevis.

Du skal være opmærksom på gældende regler vedr. obligatorisk ansvarsforsikring af vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer. 

Læs mere om dette

Hvordan opnår man et speedbådsbevis?

Du opnår speedbådsbeviset ved at bestå speedbådsprøven.

Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne, demonstrere sejlads ved forskellige hastigheder, herunder styring og manøvrering under acceleration og ved høj og lav hastighed, samtidig skal prøven medvirke til sikker adfærd og løbende vurdering af risici under sejladsen.

Du kan aflægge speedbådsprøve, når du er fyldt 15 år. Du må først føre speedbåd lovligt, når du er fyldt 16 år.

Prøveafholdelse og tilmelding

Speedbådsprøver afholdes af godkendte udbydere. Du skal derfor kontakte den godkendte udbyder, hvor du ønsker af tilmelde dig til speedbådsprøve. Sejlklubber, skoler og lignende kan bestille afholdelse af prøver gennem godkendte udbydere.

Du kan finde en liste over godkendte udbydere her​​

Spørgsmål vedrørende speedbådsprøve og -bevis rettes til de godkendte udbydere.​

​Udstedelse af speedbådsbevis

Det er den godkendte udbyder, der udsteder dit speedbådsbevis efter bestået speedbådsprøve.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven og dermed skal udstede dit bevis?

Du kan se dette på vores Søfarende Selvbetjening og My Maritime app, på siden "Beviser", under "fritidssejlerprøver".

​Mistet bevis

Hvis du har mistet dit speedbådsbevis, skal du bestille et nyt hos en godkendt udbyder, i udgangspunktet den udbyder, der har udstedt det oprindelige bevis.

Er dit bevis oprindeligt udstedt af Søfartsstyrelsen, kan du søge om genudstedelse af fritidssejlerbevis her

S​kal du have speedbådsbevis?

Hvis din båd er under 4 meter og planende, og har en motoreffekt på 19 kW / 25 HK eller derover, skal du have speedbådsbevis.

Hvis din båd er mellem 4 og 15 meter og planende, bliver motoreffekten afgørende for, om du skal have speedbådsbevis. Brug beregneren herunder.

Indtast bådens længde og motoreffekt. Husk at vælge, om enhederne er fod/meter eller HK/kW.

I fodI meter
I HKI Kw

Er din båd er planende?

Definition på planende fartøjer: §1, stk. 5, af Speedbådsførerbekendtgørelsen.

"Ved planende fritidsfartøjer forstås et fartøj uden egentlig køl med ren V-formet bund eller med flad bund i den agterste tredjedel, eller fartøjer, der er bygget på en sådan måde, at skroget ved en vis hastighed løftes delvist ud af vandet."