Speedbådsbevis

Har du en speedbåd, eller tænker du på at købe en? I mange tilfælde kræver det et speedbådsbevis at føre en motordrevet båd, og med et speedbådsbevis bliver du klædt på til at varetage sikkerheden og sejle korrekt.

Speedbådsbeviset sikrer, at føreren af båden har et grundlæggende kendskab til sejlads og til sit fartøjs funktion, konstruktion og udrustning.

Du skal derudover være opmærksom på gældende regler vedr. ansvarsforsikring af vandscootere, speedbåde og lignende fartøjer.

Læs mere om dette under vandscootere og jetski​

Du kan få undervisning i eksempelvis sejlklubber eller gennem oplysningsforbundene, herunder AOF, LOF og FOF. Så tag kontakt til en udbyder af undervisning i dit lokalområde, og tilmeld dig der.

Du får speedbådsbeviset ved at gennemføre en prøve. Ved prøven skal du blandt andet vise kendskab til søvejsreglerne, almindelig anvendelse af knob og stik, sikkerhedsudrustning og redningsudstyr. Det er alt sammen nyttig viden, når du skal føre en speedbåd forsvarligt og varetage sikkerheden optimalt.

Prøvedeltagere til prøve i speedbådsbevis skal være fyldt 16 år eller være ældre.

Hvis du har mistet dit speedbådsbevis og prøven er bestået efter d. 1. januar 2018, skal du bestille beviset hos den godkendte udbyder, der har udstedt dit oprindelige bevis.

Er du i tvivl om hvilken udbyder der har afholdt prøven, kan du kontakte os på telefon 72196019.

Søg om genudstedelse af fritidssejlerbevis

Afholdelsen af speedbådsprøver foregår gennem godkendte udbydere.

Du skal derfor som fritidssejler kontakte en godkendt udbyder for at aflægge speedbådsprøve.

Sejlklubber, skoler og lignende kan arrangere prøver gennem godkendte udbydere.

Du kan finde en liste over godkendte udbydere her​.

Spørgsmål vedrørende speedbådsprøve og uddannelse rettes til de godkendte udbydere.​

Det er den godkendte udbyder, der udsteder speedbådsbevis, når speedbådsprøven er bestået.

Er du i tvivl om, hvorvidt du s​kal have et speedbådsbevis?

Hvis din båd er mellem 4 og 15 meter og planende, er motoreffekten afgørende for, om du skal have speedbådsbevis.
Indtast bådens længde og motoreffekt herunder, for at se om din båd kræver speedbådsbevis.

Husk at vælge, om enhederne er fod/meter eller HK/kW.

I fodI meter
I HKI Kw

Hvis din båd er under 4 meter, planende, og har en motoreffekt på 19 kW / 25 HK eller derover, skal du også have speedbådsbevis.

Er din båd er planende?

Definition på planende fartøjer: §1, stk. 5, af Speedbådsførerbekendtgørelsen.