Kvalifikationsbevis

Et kvalifikationsbevis udstedes på baggrund af dine kvalifikationer og erfaring. De fleste kvalifikationsbeviser udstedes af skoler og kursusudbydere, mens enkelte udstedes af Søfartsstyrelsen.

Tankskibsbeviser udstedes kun af Søfartsstyrelsen efter afsluttet kursus kombineret med den krævede fartstid. Øvrige kvalifikationsbeviser bliver udstedt af vores godkendte uddannelsesinstitutioner.

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder førstegangsudstedelse, fornyelse, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner. Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto; dette gælder kun tankskibsbeviser.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid. Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Når du har taget et specialkursus for olie-, kemikalie- eller gastankskibe og har erhvervet tre måneders fartstid som skibsofficer på kvalificerende tankskibstype, kan Søfartsstyrelsen udstede et bevis ved ansøgning.

For at få fornyet dit tankskibsbevis skal du have tre måneders fartstid inden for de seneste fem år på kvalificerende tankskibstype.

Hvis du ikke opfylder kravene til fornyelse, eller er dit tankskibsbevis udløbet, skal du generhverve dit bevis.​

Hvis du har mistet dit bevis, skal du kontakte den uddannelsesinstitution, hvor du tidligere har fået beviset udstedt.

Hvis uddannelsesinstitutionen er lukket, kan du søge om en genudstedelse hos Søfartsstyrelsen. Vi kan kun genudstede bevis til dig, hvis vi har dit bevis registreret i vores systemer.

Du kan se, hvilke kvalifikationsbeviser vi har registreret for dig, ved at logge på "Min side"​ med NemID.

Eksempler på øvrige kvalifikationsbeviser

  • Befaren og ubefaren skibsassistent
  • Vagtholdsbevis (STCW II/4)
  • Elektroteknisk menig (STCW III/7)
  • Duelighedsbevis i motorpasning
  • IGF - Grundlæggende træning for søfarende om bord på skibe omfattet af IGF-koden
  • IGF - Ledelse af operationer på skibe omfattet af IGF-koden
  • Polar - Grundlæggende tjeneste om bord i skibe omfattet af polarkoden
  • Polar - Ledelse af operationer på skibe omfattet af polarkoden​

En række kvalifikationer skal genopfriskes hvert 5.år. Søfarende skal have gyldigt kvalifikationsbevis som dokumentation for genopfriskningen.

Hvilke kvalifikationer man skal genopfriske, er afhængig af de funktioner man har om bord.

Du kan læse mere om kravene til genopfriskning af kvalifikationer her​.