1Dispensation

Kravet om at være skikket til udkig

Pr. 31/8-2023 dispenserer Søfartsstyrelsen fra kravet om at være skikket til udkig, for kursusdeltagelse. Fremadrettet er kravet alene, at man har gyldigt sundhedsbevis og er egnet til skibstjeneste.

Dette skyldes, at Søfartsstyrelsen har overimplementeret kravet i STCW VI/2. Der dispenseres fra kravet, der er beskrevet i Bekendtgørelse 1207 af 23/10/2015,

Bekendtgørelse om kursus i betjening af redningsbåde, -flåder og mand-over-bord både bortset fra hurtiggående mand-over-bord både, §2, stk. 1, nr.3.

Med dispensationen opfyldes kravet i Bekendtgørelse om lægeundersøgelse af søfarende og fiskere, bilag 1.

 

Spørgsmål til dette kan rettes til bevis@dma.dk med sagsreference 2023144501