Sønæringsbevis

Et sønæringsbevis udstedes af Søfartsstyrelsen på baggrund af dine kvalifikationer og erfaring.

​Her på siden kan du ansøge om sønæringsbevis, du kan også læse om de krav der stilles i forbindelse med ansøgning.

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder førstegangsudstedelse, opgradering, fornyelse, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner. Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på fem hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Du kan få fornyet dit sønæringsbevis, hvis du har mindst 12 måneders effektiv fartstid inden for de seneste 5 år eller 3 måneder inden for de seneste 6 måneder. Det skal vel at mærke være i en stilling, hvor du kan vedligeholde dit bevis.

Når du skal have fornyet dit sønæringsbevis, skal du kunne dokumentere genopfriskning af grundlæggende søsikkerhed og brandbekæmpelse​ med STCW-betegnelserne A-VI/1-1 og A-VI/1-2.

Når du har bestået din eksamen på en af vores godkendte uddannelsesinstitutioner, skal du søge om dit bevis her.

Her kan du se, hvilken uddannelse der skal til et givet sønæringsbevis, samt hvilket bevis det i sidste ende kan føre til.

Derudover kan du se den højeste grad af bevis, der i sidste ende kan opnås på baggrund af den gennemførte uddannelse.

Eksamensbevis Sønæringsbevis Højeste grad af sønæringsbevis
Juniorofficerseksamen som skibsofficer Vagthavende maskinmester og vagthavende styrmand Vagthavende maskinmester og vagthavende styrmand
Seniorofficerseksamen (Skibsfører) Styrmand af 2. grad og Vagthavende maskinmester Skibsfører og Vagthavende maskinmester
Seniorofficerseksamen (Maskinchef) Vagthavende maskinmester og Vagthavende styrmand Skibsmaskinchef og Vagthavende styrmand
Seniorofficerseksamen (Skibschef) Vagthavende maskinmester og Styrmand af 2. grad Skibsfører og Skibsmaskinchef
Skibsførereksamen (professionsbachelor) Styrmand af 2. grad Skibsfører
Skibsførereksamen Styrmand af 2. grad Skibsfører
Sætteskippereksamen Styrmand af 3. grad Sætteskipper
Kystskippereksamen Styrmand af 4. grad Kystskipper
Fiskeskippereksamen af 1. grad Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Fiskeskipper af 1. grad
Fiskeskippereksamen af 3. grad Styrmand af 3. grad i fiskeskibe Fiskeskipper af 3. grad
Uddannelsen til Styrmand (erhvervsfiskere og skibsassistenter) Vagthavende styrmand Vagthavende styrmand
Uddannelsen til Styrmand (erhvervsfiskere og skibsassistenter) Styrmand af 1. grad i fiskeskibe Styrmand af 1. grad i fiskeskibe
Maskinmestereksamen med maritime valgfag Vagthavende maskinmester Skibsmaskinchef
Skibsmaskinisteksamen Vagthavende maskinmester/Skibsmaskinist af 2. grad Skibsmaskinist af 1. grad
Radiouddannelsen Radiooperatør (GOC, ROC eller LRC) Radiooperatør (GOC, ROC eller LRC)

 

Hvis du ikke opfylder kravene til fornyelse, eller er dit bevis udløbet, skal du generhverve dine beviser.

Inden der kan udstedes sønæringsbevis, skal de krævede STCW-genopfriskningskrav være opfyldt.

Du vil også kunne læse om øvrige krav til genopfriskning af kvalifikationer.

Du skal have et gyldigt GMDSS-radiobevis for at kunne få udstedt sønæringsbevis som navigatør i handelsskibe.

Læs mere om radiobeviser her.

For at kunne få udstedt et sønæringsbevis, skal du være i besiddelse af et gyldigt sundhedsbevis, hvor du er blevet erklæret egnet til skibstjeneste.

Navigatører skal være skikket til udkig.

Sundhedsbeviser accepteres fra lande der har implementeret STCW-konventionen og ratificeret MLC.

Du kan som fritidssejler søge om sønæringsbevis som yachtskipper af 1. eller 3. grad eller et duelighedsbevis i sejlads for fritidssejlere. Sønæringsbeviser til fritidssejlere finder anvendelse i fritidsfartøjer mellem 15 og 24 meter.

Du skal have bestået en yachtskippereksamen eller en duelighedsprøve for fritidssejlere.

Derudover skal du have en syns- og høreprøve for fritidssejlere hos en søfartslæge eller en øjenlæge. Undersøgelsen skal du selv betale for.

Syns- og høreprøveattest for fritidssejlere

Ønsker du et speedbåds- eller duelighedsbevis som plastikkort, til fritidsfartøjer under 15 meter, skal du læse nærmere på siden udstedelse af bevis.​