Ansættelsesforhold (MLC)

Dokumentation af fartstid

Udenlandske søfarende som skal bruge dokumentation for fartstid f.eks. ved ansættelse i rederi, udstedelse af sønæringsbevis eller til brug for ansøgning om ydelser i henhold til beskæftigelseslovgivningen kan dokumentere sin farttid på danske skibe

Dokumentation af fartstid

FAQ om ansættelse

Få svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål, som Søfartsstyrelsen får vedrørende ansættelsesforhold.

FAQ om ansættelse

Klag over arbejds- og levevilkår

Du har som søfarende ret til at klage til din reder, hvis du er utilfreds med dine arbejds- og levevilkår.

Klag over arbejds- og levevilkår

Social sikring og hjemtransport

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Som søfarende er du omfattet af særlige regler om sygesikring, sygedagpenge og barselsdagpenge.

Social sikring og hjemtransport

Udenlandske søfarende

Udenlandske søfarende ansat på danske skibe er som udgangspunkt omfattet af danske regler vedrørende social sikring.

Udenlandske søfarende på danske skibe