Fritidssejlads

Vi er mange fritidssejlere her i landet, der alle har den vigtige opgave at sikre, at sikkerheden er helt i top. Hvis du overvejer at anskaffe et fritidsfartøj eller har du et, så er der en række ting, du skal være opmærksom på. Som fritidssejler må enhver sejle med et fartøj med en skroglængde på under 15 meter. Er fartøjet over 15 meter, eller hvis der er tale om en speedbåd/vandscooter, skal du have uddannelser og beviser for at sejle fartøjet.

Bemanding af fritidsfartøjer

Kravene til førerens kompetencer forøges med fartøjets størrelse. Mindre fartøjer kræver mindre uddannelse, mens større fartøjer kræver mere uddannelse.

Bemanding af fritidsfartøjer

CE-mærkning

Det er vigtigt at sikre sig, at fartøjet er CE-mærket. Hvis mærket mangler, kan du få svært ved at sælge fartøjet, eller du kan opleve, at forsikringen ikke dækker skader.

CE-mærkning
FAQ om CE-mærkning

FAQ om spiritussejlads

Der er en fast promillegrænsen på 0,50, som gælder for de fartøjer, hvortil der stilles uddannelseskrav til føreren eller den eventuelle styrmand, samt for vandscootere og lignende fartøjer.

FAQ om spiritussejlads

Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver

Godkendte udbydere håndterer afholdelsen af fritidssejlerprøver. Søfartsstyrelsen godkender og fører løbende tilsyn med de godkendte udbydere for at sikre kvaliteten.

Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver

Køb af fritidsfartøj

Står du og skal købe et brugt fritidsfartøj? Her finder du gode råd til, hvad du skal være opmærksom på.

Køb af fritidsfartøj

Radio i fritidsfartøjer

Hvis du vil bruge en maritim VHF-radio i Danmark, skal du have et certifikat til dig selv og et kaldesignalbevis til båden

Radio i fritidsfartøjer
Kaldesignalbevis

Registrer fritidsfartøj

Registrering i Skibsregistret er obligatorisk for danske fritidsfartøjer med en bruttotonnage på 20 eller derover.

Registrer fritidsfartøj

Søkort - fritidssejlere

Du skal have passende og relevante søkort om bord i forhold til din planlagte sejlads.

Søkort - fritidssejlere

Søsportens Sikkerhedsråd

Søsportens Sikkerhedsråd arbejder for at forbedre sikkerheden for alle typer af sejlende og fritidsdykkere.

Søsportens Sikkerhedsråd

Trafikseparering - Fritidssejlere

Det kan være farligt, hvis du som fritidssejler ikke kender reglerne for de trafiksepareringssystemer, der skal sørge for sikker sejlads i farvande med mange skibe.

Trafikseparering - fritidssejlere

Udkig & solosejlads

Når du sejler i dit fritidsfartøj må du gerne sejle alene. Men reglerne om udkig gælder stadig. Du skal holde udkig under sejladsen.

Udkig og solosejlads

Udlejning af fritidsfartøj

Du kan udleje eller dele din private fritidsbåd med andre. Der gælder de samme regler for udstyr og indretning, uanset om fritidsbåden er lejet eller ejet.

Udlejning af fritidsfartøj

Vandscooter & jetski

Husk at tage hensyn til andre på havet. Du skal have et vandscooterbevis, og der skal være en gyldig ansvarsforsikring, når du sejler med speedbåd, vandscooter eller lignende fartøjer, og du skal huske at overholde søvejsreglerne.

Vandscooter og jetski