Maritim erhvervspolitik

Formålet med det maritime erhvervspolitiske arbejde er at understøtte den danske maritime klynge for at sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark. Det Blå Danmarks konkurrenceevne og internationale anerkendelse går hånd i hånd med Danmarks ry for kvalitetsskibsfart.

Søfartsstyrelsen arbejder med at udmønte og udvikle regeringens erhvervspolitik på det maritime område.

Omdrejningspunktet for den maritime erhvervspolitik er Danmarks maritime klynge kaldet Det Blå Danmark.

Søfartsstyrelsens erhvervspolitiske arbejde udføres i samarbejde med organisationer, virksomheder, forsknings- og udviklingsinstitutioner, EU-systemet, repræsentanter fra andre lande samt danske ministerier og styrelser.

Formålet med det maritime erhvervspolitiske arbejde er at understøtte den danske maritime klynge for at sikre vækst og beskæftigelse i Det Blå Danmark.

Kvalitetsskibsfart

Det Blå Danmarks konkurrenceevne og internationale anerkendelse går hånd i hånd med Danmarks ry for kvalitetsskibsfart.

Danmark arbejder for at sikre den danskregistrerede handelsflåde konkurrencedygtige vilkår på åbne og udbyggede markeder i hele verden. Samtidig arbejder Søfartsstyrelsen for et højt niveau for sikkerhed, sundhed og miljø samt et højt niveau for beskyttelse af danske søfarende.