Entreprenøropgaver til søs

kran i havn

Skal havnen udvides, eller vil I etablere en spildevandsledning? Det er eksempler på opgaver, som kræver en vurdering af sejladssikkerheden. Derfor skal I sende et vurderingsskema til Søfartsstyrelsen.

Sejladssikkerheden i danske og grønlandske farvande er Søfartsstyrelsens ansvar i henhold til Lov om sikkerhed til søs § 6. Hvad du jf. loven skal foretage i forhold til sejladssikkerheden er nærmere beskrevet i:

Bekendtgørelse nr. 1229 af 2023 om sejladssikkerhed ved entreprenørarbejder og andre aktiviteter mv. i de danske farvande 

Vil din aktivitet eller arbejdet påvirke sejladssikkerheden, eller er du i tvivl, skal du udfylde 

Vurderingsskema for vurdering af sejladssikkerheden ved arbejder til søs

​Indhent tilladelse

  1. Ansøg om tilladelse.
    Du skal som regel altid indhente tilladelse hos ressortmyndigheden. Send ansøgningen i så god tid, at eventuelle varslinger i Efterretninger for Søfarende kan overholdes. Klik på de specifikke temaer forneden, hvor det er beskrevet, hvilken ressortmyndighed du skal ansøge hos.
  2. Ressortmyndigheden sender ansøgningen i høring hos øvrige myndigheder heriblandt altid Søfartsstyrelsen.
  3. De vigtigste krav fra Søfartsstyrelsen er:
  4. Når den endelige tilladelse til projektet er givet, er det vigtigt, at bygherre/entreprenører m.v. overholder de beskrevne vilkår for tilladelsen.

Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM)

Søfartsstyrelsen høres ved VVM-undersøgelser, fordi den forurening, der kan opstå ved en søulykke, kan være væsentlig. Sejladssikkerheden drejer sig dermed også om risikoen for forurening. Søfartsstyrelsen fokuserer i den sammenhæng på ting, der kan gøres for at sikre sejladsen i anlægsfasen og fremadrettet.

  • Ved Vurdering af Virkning på Miljøet (VVM) , skal der i VVM-rapporten indgå materiale til brug for vurdering af projektets indvirkning på sejladssikkerheden og den frie sejlads.

Kontakt

Sikre Farvande