Souveniroptagelse

Vi giver ikke tilladelse til souveniroptagelse fra vrag, hvor der allerede i det ansøgte tidsrum er givet bjærgnings- eller souvenirtilladelse til anden side.

Der gives kun i særlige tilfælde tilladelse til at fjerne genstande fra vrag, der er beskyttet af museumsloven.

Loven omfatter alle vrag, der er forlist for mere end 100 år siden, eller vrag som Kulturstyrelsen har vurderet har en særlig historisk betydning.

Genstande, du har fisket op, må ikke gøres til genstand for salg.

En souvenirtilladelse må ikke under nogen form overdrages til andre uden skriftlig tilladelse fra Søfartsstyrelsen.

Hvis vi vurderer, at dykkeroperationen vil være til gene for skibsfarten (fx sejlruter, gravede render mv.), kan du ikke få tilladelse til souveniroptagelse.

Souvenirtilladelse gives for et bestemt tidsrum, som kun undtagelsesvis overstiger et år.

Ansøg om souveniroptagelse

Hvis ansøgningen indsendes på vegne af en klub eller organisation, skal du angive, hvilken dykkerklub eller organisation ansøgningen er skrevet på vegne af. Du skal angive adresse og evt. kontaktinformation

Vragets position angivet i geografiske koordinater (grader, minutter og decimalminutter) med angivelse af det datum, positionen refererer til (WGS84/ED50), hvis dette er kendt.

Upload

Koordinater gerne må leveres som GIS-fil (Shape-fil) eller på regneark (vedhæftet), hvis der er mange koordinater.

Formålet med optagelsen, og hvor den optagne souvenir er planlagt opbevaret/udstillet.

Beskrivelse af vraget, dets tilstand og omgivelser. I denne beskrivelse skal indgå information om dybden på havbunden, dybden over vraget, vragets længde, bredden og højden over havbunden, skibsnavnet, skibstypen, skrogmateriale, last mv. samt en vurdering af, hvor længe vraget har ligget på havbunden.

Kilde: Beskrivelse af hvilke kilder oplysningerne om vraget stammer fra. Endvidere skal du oplyse, om du selv har undersøgt vraget og tidspunkt for denne undersøgelse.

Upload

Såfremt vragets ejer er kendt, skal du vedlægge en erklæring fra ejeren om, at han intet har at indvende mod, at der optages souvenir fra vraget.

Husk, at du ikke må anføre personfølsomme oplysninger såsom CPR-nummer, i nedenstående formular.
Benyt i stedet Borger.dk til fremsendelse af sådanne oplysninger.

Felter med (*) skal udfyldes

Kontakt

Sikre Farvande