Hvornår skal jeg have lods?

Foto af lodsbåd

Når det kommer til sejladssikkerheden i de danske, gælder der en række regler for, hvornår man skal benytte sig af lods.

Herunder finder du de regler, der er grundlag for tilsyn med lodsning i danske farvande.

Få et hurtigt vejledende overblik over reglerne i dette flowchart:

Flowchart pilotage in Danish territorial waters

 

Du finder også svar på de mest stillede spørgsmål i vores FAQ om lodsning.

Ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 378 af 22.maj 2008 om anvendelse af lods skal et skib anvende lods ved ankomst til og afgang fra Amagerværkets Havn, medmindre skibet har en længde på op til 90 m og er udstyret med bovpropel og tilstrækkelig maskinkraft. 

Amagerværkets Havn omfatter kaj nr. 835 til 838.

Kaj nr. 830 (nordsiden af Amagerværket) er ikke omfattet af Amagerværkets havn.

Følgende definition er givet af Søfartsstyrelsen:

  • En sloptank sidestilles med en lasttank.
  • Sloptanken er specielt konstrueret til opsamling af tankslam, tankskyllevand og andre olieholdige blandinger.

Derfor falder sloptanken ind under § 4 stk. 1 i lodsloven.

Lodspligtige skibe, der sejler fra Fredericia Havn eller Kalundborg Havn, sydoverr gennem Storebælt, og eksempelvis videre til en fremmed havn i Østersøen, efterlever lodslovens bestemmelser om lodspligt, hvis de tager lods på strækningen fra Fredericia Havn til Fyns Hoved lodspåsætningssted. Der skal dog benyttes lods på hele strækningen, hvis skibe der kommer fra Fredericia, skal anløbe en anden dansk havn i Storebælt.

Eksempler på lodspligt:

Fra Til  Lodspligt
Fredericia Havn Østersøen Fredericia havn til Fyns Hoved P/B
Østersøen Fredericia Havn Fyns Hoved P/B til Fredericia Havn
Fredericia Havn Korsør Havn Fredericia Havn til Korsør Havn
Korsør Havn Fredericia Havn Korsør Havn til Fredericia Havn
Kalundborg Havn eller red Østersøen Kalundborg Havn til Langeland S
Kalundborg Havn eller red Korsør Havn Kalundborg Havn til Korsør Havn

Kontakt

Lodstilsyn
O:Sikre farvande