Hvornår skal jeg have lods?

Foto af lodsbåd

Når det kommer til sejladssikkerheden i de danske, gælder der en række regler for, hvornår man skal benytte sig af lods.

Herunder finder du de regler, der er grundlag for tilsyn med lodsning i danske farvande.

Få et hurtigt overblik over reglerne på disse flowcharts:

Flowchart pilotage in danish territorial waters - general rules

Flowchart pilotage in danish territorial waters - specific rules

Du finder også svar på de mest stillede spørgsmål i vores FAQ om lodsning.

Ifølge § 3 i bekendtgørelse nr. 378 af 22.maj 2008 om anvendelse af lods skal et skib anvende lods ved ankomst til og afgang fra Amagerværkets Havn, medmindre skibet har en længde på op til 90 m og er udstyret med bovpropel og tilstrækkelig maskinkraft. 

Amagerværkets Havn omfatter kaj nr. 835 til 838.

Kaj nr. 830 (nordsiden af Amagerværket) er ikke omfattet af Amagerværkets havn.

Følgende definition er givet af Søfartsstyrelsen:

  • En sloptank sidestilles med en lasttank.
  • Sloptanken er specielt konstrueret til opsamling af tankslam, tankskyllevand og andre olieholdige blandinger.

Derfor falder sloptanken ind under § 4 stk. 1 i lodsloven.

Lodspligtige skibe, der sejler fra Fredericia Havn og sydover gennem Storebælt, og eksempelvis videre til en fremmed havn i et af Østersølandene, efterlever lodslovens bestemmelser om lodspligt hvis de tager lods på strækningen fra Fredericia Havn til lodsmærket ved bøje 23.

Der skal dog benyttes lods hele vejen, hvis skibe. der kommer fra Fredericia, skal anløbe en anden dansk havn i Storebælt.

Fra Til  Mandatory pilot
Fredericia Harbour Baltic Sea Fredericia Harbour to Fyns Hoved P/B
Baltic Sea Fredericia Harbour Fyns Hoved P/B to Fredericia Harbour
Fredericia Harbour Korsør Harbour Fredericia Harbour to Fyns Hoved P/B
Korsør Harbour Fredericia Harbour Korsør Harbour to Fredericia Harbour
Kalundborg Harbour anchorage or berth Baltic Sea Kalundborg Harbour to Langeland South
Kalundborg Harbour anchorage or berth Korsør Harbour Kalundborg Harbour to Korsør Harbour
Kalundborg Harbour anchorage or berth Gedser Harbour Kalundborg Harbour to Langeland South and Gedser pilot embarkation point or the territorial border - Gedser Harbour
Gedser Harbour Kalundborg Harbour anchorage or berth Gedser Harbour to Gedser pilot embarkation point or the territorial border and Langeland South - Kalundborg Harbour
Kalundborg Harbour anchorage or berth Aalborg Harbour Kalundborg Harbour to Hals (Route B) and from Hals to Aalborg
Route T (off Kalundborg Bay) via Route A and Route B Aalborg Harbour Off Kalundborg Bay (LB22 or LB23) to Hals (Route B) and from Hals to Aalborg
Foreign port in the Baltic Sea Kalundborg Harbour anchorage or berth From entering the Great Belt strait at the territorial border at Langeland South to Kalundborg Harbour
Kalundborg Harbour anchorage or berth Foreign port in the Baltic Sea From Kalundborg Harbour to leaving the Great Belt strait at the territorial border at Langeland South
Foreign port in the Baltic Sea Fredericia Harbour Fyns hoved P/B to Fredericia Harbour
Fredericia Harbour Foreign port in the Baltic Sea Fredericia Harbour to Fyns Hoved P/B

Kontakt

Lodstilsyn

Sikre farvande