Lodsningsområder

Se stort kort over lodsningsområder

Kort gældende pr. 1. december 2012

Krav til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis i de enkelte lodsnings-/sejladsområder, herunder en Kategori A, B og C inddeling af områderne kan ses her

For at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis skal indehaveren opfylde de gældende krav til sejladshyppighed. Sejladshyppigheden er defineret som et antal lodsninger/sejladser, der er inddelt i følgende kategorier:

  • Kategori A - Mindst 20 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Højrisikohavne og – lodsningsområder evt. med tilhørende opgraderingskrav)
  • Kategori A* - Hvis indehaveren af et certifikat med et A område har opfyldt kravene til sejladshyppighed kontinuerligt i mere end 5 år, halveres kravet til mindst 10 lodsninger/sejladser pr. løbende år
  • Kategori B - Mindst 10 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Middelrisikohavne og – lodsningsområder evt. med tilhørende opgraderingskrav)
  • Kategori B* - Hvis indehaveren af et certifikat med et B område har opfyldt kravene til sejladshyppighed kontinuerligt i mere end 5 år, halveres kravet til mindst 5 lodsninger/sejladser pr. løbende år.
  • Kategori C - 5 lodsninger/sejladser og derunder pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Lavrisikohavne og få lodsninger).

Hvis indehaveren i mere end 5 år ikke har haft mindst en lodsning/sejlads i et kategori C område, mistes certificeringen i det pågældende lodsningsområde.

Hvis indehaveren af et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis ikke længere opfylder de gældende krav til sejladshyppighed, skal lodscertifikatet eller lodsfritagelsesbeviset indsendes til Søfartsstyrelsen.

Hvis indehaveren af et lodscertifikat eller et lodsfritagelsesbevis har andre gyldige lodsningsområder, skal lodscertifikatet eller lodsfritagelsesbeviset indsendes, efter at et nyt gyldigt certifikat er modtaget.

Særligt for lodscertifikater

Lodscertifikatet kan være begrænset til forskellige skibsstørrelser jf. § 2, stk. 3. En lods skal, som udgangspunkt, have foretaget mindst tre lodsninger på et certificeret opgraderingstrin for at blive certificeret til det næste opgraderingstrin. Søfartsstyrelsen kan dog udarbejde individuelle opgraderingsplaner for den enkelte lods under hensyntagen til dennes erfaring som lods mv.

Særligt for lodsfritagelsesbeviser

Der skal anvendes lods ved opfyldelse af krav til lokalkendskab for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis til havne-, fjord-, rende- og brolodsningsområder jf. § 15, stk. 1, nr. 1.
Der skal ikke anvendes lods ved opfyldelse af krav til lokalkendskab for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis til andre lodsningsområder, hvis ansøgeren under sejladsen ledsages og oplæres af en navigatør, der er i besiddelse af et gyldigt lodsfritagelsesbevis til det pågældende lodsningsområde jf. § 15, stk. 2.

Forklaring til skemaer

I den venstre side (lysegrøn) ses kategoriinddelingen af lodsningsområder, havne, fjorde, render og broer, hvoraf det fremgår, hvilke krav der skal opfyldes for at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis.

I den højre side (lyseblå) ses opgraderingskravene for lodser, der ønsker certifikat til større skibe.

Opgraderingskravene (lyseblå) er ikke relevante for at få udstedt eller opretholdt et lodsfritagelsesbevis, idet et lodsfritagelsesbevis er udstedt på baggrund af den enkelte person og fartøjstype.

Havne, som ikke er nævnt specifikt i skemaerne, tilhører kategori C.

Referencer

IMO Resolution A.960(23), afsnit 6.

 

  Kategori Trin Min. tidsperiode Max dybgang Max bredde Max længde Max størrelse
    Opgraderingskrav for lodser
Aabenraa Havn B/B*  Trin 1 Fra 1. til og med 12. måned -9,0 m      
Aalborg Havne (inkl. Aalborg Oliehavn A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    -120 m
-140 m
-160 m
 
Københavns Havn / 
Amagerværket (kaj 835-838)
Prøvestenen
Skibe omfattet af lodslovens § 4
og bekendtgørelse om anvendelse af lods
A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
-6,5 m
-7,0 m
-7,5 m
  -120 m
-150 m
-200 m
 
Enstedværket B/B*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Trin 5
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
Fra 25. til og med 36. måned
-11 m
-12 m
-13 m
-14 m
-15 m
    -65.000 BT
-65.000 BT
-85.000 BT
-100.000 BT
->100.000 BT
Esbjerg Havn A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    -125 m
-150 m
-175 m
-200 m
 
Fredericia Havn
(Inkl. kaj 23, 41 og 42)
A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
-11 m
-12 m
-13 m
-14 m
    -65.000 BT
-65.000 BT
-85.000 BT
-100.000 BT
Gabet - Lindø B/B* Trin 1 Fra 1. til og med 12. måned -6,7 m -13 m -100 m  
Gabet - Odense Havn A/A* Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
  -13 m
-15 m
-100 m
-120 m
 
Grenaa Havn B/B* Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
  -9 m
-9 m
-160 m
-190 m
 
Isefjorden A/A*            
Kalundborg Havn/Statoil Oliepier / 
Asnæsværket
A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
-11 m
-12 m
-13 m
-14 m
    -65.000 BT
-65.000 BT
-85.000 BT
-100.000 BT
Mariager Fjord,
med tilhørende havne
A/A* Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
-4,8 m
-5,0 m
-14 m
-15 m
-95 m
-110 m
 
Oddesundbroen B/B* Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    -100 m
-110 m
 
Randers Fjord,
med tilhørende havne
A/A* Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
-5,6 m
-5,8 m

-16 m
   
Stigsnæs Havn/
Gulf Havn
A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Trin 5
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
Fra 25. til og med 36. måned
-11 m
-12 m
-13 m
-14 m
-15 m
    -65.000 BT
-65.000 BT
-85.000 BT
-100.000 BT
->100.000 BT
Studstrupværket
inkl. forbudsområdet
A/A* Trin 1
Trin 2 
  -9 m
-10 m
     
Aarhus Havn A/A*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
 Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
-10,0 m
-11,0 m
-12,0 m
-12,5 m
  -150 m
-225 m
-225 m
 
Aalborg Havne
(ekskl. Aalborg Oliehavn)
B/B*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
    -120 m
-140 m
-160 m
 
Aalborg broerne  B/B*  Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    -100 m
-110 m
 
Fredericia Havn
(ekskl. kaj 23, 41 og 42) 
B/B* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
-11 m
-12 m
-13 m
-14 m
    - 65.000 BT
- 65.000 BT
- 85.000 BT
- 100.000 BT
Frederikshavn Havn B/B*            
Hirtshals Havn  B/B*            
Horsens Havn  B/B*            
Kolding Havn  B/B*            
Korsør Havn  B/B*            
Købehavns Havn/
Amagerværket (kaj 835-838)/
Prøvestenen 
Skibe ikkeomfattet af lodslovens § 4
og bekendtgørelse om anvendelse af lods
B/B*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
-6,5 m
-7,0 m
-7,5 m
  -120 m
-150 m
-200 m
 
Køge Havn B/B*            
Nakskov Havn B/B*            
Nyborg Havn B/B*            
Nykøbing Falster Havn B/B*            
Næstved Havn B/B*            
Rønne Havn B/B*            
Skagen Havn B/B*            
Vejle Havn B/B*            
Øvrige havne og områder C            
 Lodsningsområder Kategori  Trin  Min. tidsperiode Max dybgang Max bredde Max længde  Max størrelse
    Opgraderingskrav for lodser
 Drogden gravede rende  A/A*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
 Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
- 6,5 m
-7,0 m
-7,5 m
  -120 m
-150 m
-200 m
 
 Kattegat
(Grenen/Gniben/Marthe Flak/Grenaa/Hornbæk/Svinbådan)
 B/B*            
 Lillebælt
(Tragten/Helsnæs/Halk Hoved)
 B/B*            
 Limfjorden Vest
(Thyborøn havn/ddesund)
 B/B*   Trin 1
Trin 2
 Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    -100 m
-110 m
 
 Limfjorden Midt
(Oddesund/Rørdal)
 B/B*   Trin 1
Trin 2
  Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    -100 m
-110 m
 
 Limfjorden Øst
(Hals/Rørdal)
 B/B*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
  Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    -120 m
-140 m
-160 m
 
 Storebælt Nord
(Gniben/Marthe Flak/Lilleøre/Kalsehoved/Grydenæs Odde/Storebæltsbroen/Tragten)
 A/A*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Trin 5
 Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
Fra 25. til og med 36. måned
-11 m
-12 m
-13 m
-14 m
-15 m
    -65.000 BT
-65.000 BT
-85.000 BT
-100.000 BT
->100.000 BT
 Storebælt Syd
(Storebæltsbroen/Helsnæs/Halk Hoved/Darsser Ort/Marielyst)
 A/A*  Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Trin 5
 Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
Fra 25. til og med 36. måned
 -11 m
-12 m
-13 m
-14 m
-15 m
    -65.000 BT
-65.000 BT
-85.000 BT
-100.000 BT
->100.000 BT
 Storebælt Nord (Max dybgang 9 meter)
(Gniben/Marthe Flak/Lilleøre/Kalsehoved/Grydenæs Odde/Storebæltsbroen/Tragten)
 B/B*            
Storebælt Syd (Max dybgang 9 meter)
(Storebæltsbroen/Helsnæs/Halk Hoved/Darsser Ort/Marielyst)
 B/B*            
 STS II  C           -65.000 BT 
 STS III

 C           ->65.000 BT 
Vestkysten Nord 
(Skagen/Thorsminde) 
 C             
Vestkysten Syd
(Thorsminde/Tyskland)
 C            
Øresund 
(Hornbæk/Køge/Drogden)
  B/B*  Trin 1
Trin 2
 Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
-10 m
-11 m
     
Østersøen
(Bornholm/Darsser Ort/Marielyst(Køge/Drogden)
  B/B*            
Aarhus bugt
(Kalsehoved/Grydenæs Odde/Lilleøre/Marthe/Flak/Grenaa)
  B/B*            

Kontakt

Lodstilsyn

Sikre farvande