Lodsningsområder gældende fra 1 januar 2024

Kravene til at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis har til formål at sikre, at ansøgeren opnår et tilstrækkeligt lokalkendskab til de enkelte lodsningsområder, havne, fjorde, render og broer, således at ansøgeren kan vurdere de risici, der er forbundet med sejlads i disse lodsningsområder.

For at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis skal indehaveren opfylde de gældende krav til sejladshyppighed. Sejladshyppigheden er defineret som et antal lodsninger/sejladser, der er inddelt i følgende kategorier:

  • Kategori A - For skibe, som er omfattet af lodslovens § 4; mindst 20 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Højrisiko)
  • Kategori B - For skibe, som er omfattet af lodslovens § 4; mindst 10 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Middelrisiko)
  • Kategori C - 5 lodsninger/sejladser og derunder pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Lav risiko og få lodsninger). Hvis indehaveren i mere end 5 år ikke har haft mindst en lodsning/sejlads i et kategori C område, mistes certificeringen i det pågældende lodsningsområde.
  • Kategori D - For skibe, som ikke er omfattet af lodslovens § 4; mindst 10 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Højrisiko).
  • Kategori E - For skibe, som ikke er omfattet af lodslovens § 4; mindst 5 lodsninger/sejladser pr. løbende år fra datoen for certificering af lodsningsområdet (Middelrisiko).
  • Kategori * - Hvis indehaveren af et certifikat med et A, B, eller D lodsningsområde har opfyldt kravene til sejladshyppighed kontinuerligt i mere end 5 år, halveres kravene efterfølgende.

Hvis indehaveren af et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis ikke længere opfylder betingelserne, har den pågældende umiddelbart herefter pligt til at oplyse dette til Søfartsstyrelsen.

Særligt for lodscertifikater:

Lodscertifikatet kan være begrænset til forskellige skibsstørrelser jf. § 2, stk. 3, i bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis.
En lods skal, som udgangspunkt, have foretaget mindst tre lodsninger på et certificeret opgraderingstrin for at blive certificeret til det næste opgraderingstrin. Søfartsstyrelsen kan dog udarbejde individuelle opgraderingsplaner for den enkelte lods under hensyntagen til dennes erfaring som lods mv.

Ved generhvervelse senest 5 år efter den sidste gennemførte lodsning i det pågældende lodsningsområde, skal kravet til lodsningsområdet opfyldes igen, dog skal ikke afholdes lodsegnethedsprøve igen. Hvis det er mere end 5 år siden sidste lodsning i det pågældende lodsningsområde skal der afholdes lodsegnethedsprøve igen.

Særligt for lodsfritagelsesbeviser:

Der skal anvendes lods ved opfyldelse af krav til lokalkendskab for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis til havne-, fjord-, rende-, bro- og STS-lodsningsområder samt bunkring, jf. § 14, stk. 1, nr. 1, i bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis.
Der skal ikke anvendes lods ved opfyldelse af krav til lokalkendskab for erhvervelse af lodsfritagelsesbevis til andre lodsningsområder, hvis ansøgeren under sejladsen ledsages og oplæres af en navigatør, der er i besiddelse af et gyldigt lodsfritagelsesbevis til det pågældende lodsningsområde jf. § 14, stk. 2, i bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis.

Ved generhvervelse senest 5 år efter den sidste gennemførte PEC sejlads i det pågældende lodsningsområde, skal kravet til lodsningsområdet opfyldes igen, dog skal ikke afholdes lodsfritagelsesprøve igen. Hvis det er mere end 5 år siden sidste PEC sejlads i det pågældende lodsningsområde skal der afholdes lodsfritagelsesprøve igen.

Forklaring til skemaer

I den venstre side (grøn) ses kategoriinddelingen af lodsningsområder: Farvandsområder, STS, PEC bunkers operationer, havne, fjorde, render og broer, hvoraf det fremgår, hvilke krav der skal opfyldes for at få udstedt eller opretholdt et lodscertifikat eller lodsfritagelsesbevis.

I den højre side (lyseblå) findes opgraderingskrav for lodser, der ønsker lodscertifikat til større skibe. Opgraderingskravene (lyseblå) er ikke relevante for at få udstedt eller opretholdt et lodsfritagelsesbevis, idet et lodsfritagelsesbevis er udstedt på baggrund af den enkelte person og fartøjstype.

Farvande og havne, fjorde, render og broer, som ikke er nævnt specifikt i skemaerne, tilhører kategori C.

Havne, fjorde, render og broer

Kategori Trin Min. tidsperiode Max dybgang Max bredde Max længde Max størrelse
       Opgraderingskrav for lodser
Aabenraa Havn - Enstedværket A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    - 150 m
- 185 m
- 230 m
- 250 m
 
Aalborg broerne B/B*/E Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    - 90 m
- 120 m
 
Aalborg Havne A/A*/D Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    - 140 m
- 170 m
 
Aarhus Havn A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
- 10,0 m
- 11,0 m
- 12,5 m
  - 150 m
- 225 m

 
Avedøreværket B/B*/E            
Esbjerg Havn A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    - 125 m
- 150 m
- 175 m
- 200 m
  
Fredericia Havn A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    - 150 m
- 185 m
- 230 m
- 250 m
 
Frederikshavn Havn B/B*/E            
Gabet - Lindø (Kun PEC) B/B*/E            
Gabet - Odense Havn A/A*/D Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
  - 13 m
- 15 m
- 100 m
- 120 m
 
Grenaa Havn B/B*/E Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
  - 9 m
- 9 m
- 160 m
- 190 m
 
Hirtshals Havn B/B*/E            
Kalundborg Havne A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    - 150 m
- 185 m
- 230 m
- 250 m
 
Kolding Havn B/B*/E            
Københavns Havne (§4 lodspligt) A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
- 7,5 m
- 8,5 m
- 9,0 m
  - 150 m
- 200 m
- 250 m
 
Københavns Havne (anden lodspligt) B/B*/E            
Mariager Fjord og havne A/A*/D Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
- 4,8 m
- 5,1 m
- 14 m
- 15 m
- 95 m
- 110 m
 
Nakskov Havn B/B*/E            
Nyborg Havn B/B*/E            
Næstved Havn B/B*/E            
Oddesundbroen B/B*/E Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
    - 90 m
- 120 m
 
Randers Fjord og havne A/A*/D Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
- 5,6 m
- 5,8 m
- 16 m

   
Skagen Havn B/B*/E            
Stigsnæs Havn/Gulf Havn A/A*/D Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
    - 150 m
- 185 m
- 230 m
- 250 m
 
Studstrupværket inkl. forbudsområdet A/A*/D Trin 1
Trin 2 
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
- 9 m
- 10 m
     
Vejle Havn B/B*/E            
Vordingborg Havn B/B*/E            
Øvrige havne og områder C            

 

 

 Farvande, STS og PEC bunkers operationer Kategori  Trin  Min. tidsperiode Max dybgang Max bredde Max længde  Max størrelse
    Opgraderingskrav for lodser

Drogden Gravede Rende

A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 24. måned
- 6,5 m
- 7,0 m
- 7,5 m
  - 150 m
- 200 m
- 250 m
 
Kattegat - Vestkysten N
(Torsminde/Gniben/Marthe Flak/Grenaa/Hornbæk/Svinbådan)
B/B*            
Lillebælt
(Tragten/Drejet/Råde Hoved)
B/B*            
Limfjorden Midt
(Oddesund/Jernbanebroen)
B/B*/E Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    - 90 m
- 120 m
 
Limfjorden Øst
(Hals/Jernbanebroen)
A/A*/D Trin 1
Trin 2
Fra 1. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
    - 140 m
- 170 m
 
PEC bunkers operationer op til 8.000 BT B/B*            
PEC bunkers operationer 8.000 - 11.000 BT A/A*            
Storebælt Nord
(Gniben/Marthe Flak/Lilleøre/Kalsehoved/Grydenæs Odde/Storebæltsbroen/Tragten)
A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
- 11 m
- 12 m
- 13 m
- 14 m
    - 85.000 BT
- 85.000 BT
- 100.000 BT
- 100.000 BT
Storebælt Syd
(Storebæltsbroen/Drejet/Råde Hoved/Darsser Ort/Marielyst)
A/A* Trin 1
Trin 2
Trin 3
Trin 4
Fra 1. til og med 6. måned
Fra 7. til og med 12. måned
Fra 13. til og med 18. måned
Fra 19. til og med 24. måned
- 11 m
- 12 m
- 13 m
- 14 m
    - 85.000 BT
- 85.000 BT
- 100.000 BT
- 100.000 BT
Storebælt Nord - Max dybgang 9 meter (Kun PEC)
(Gniben/Marthe Flak/Lilleøre/Kalsehoved/Grydenæs Odde/Storebæltsbroen/Tragten)
B/B*            
Storebælt Syd - Max dybgang 9 meter (Kun PEC)
(Storebæltsbroen/Helsnæs/Halk Hoved/Darsser Ort/Marielyst)
B/B*            
STS (Kun lodser) A/A* Trin II
Trin III
        - 65.000 BT
-> 65.000 BT
Øresund 
(Hornbæk/Svinbådan/Drogden/Køge/Fasterbo N)
B/B* Trin 1 Fra 1. til og med 12. måned - 11 m      
Aarhus bugt
(Kalsehoved/Grydenæs Odde/Lilleøre/Marthe/Flak/Grenaa)
B/B*            
Øvrige lodsningsområder C