Lodsaspirant

Hvis du som lodsaspirant er tilknyttet et lodseri skal dit lodseri ansøge om lodsaspirant id-kort via Søfartsstyrelsens lodsrapporteringssystem. Er du ikke tilknyttet skal du søge via virk.dk

Såfremt du er tilknyttet et lodseri skal dit lodseri ansøge om lodsaspirant id-kort via Søfartsstyrelsens lodsrapporteringssystem.

Søfartsstyrelsens lodsrapporteringssystem

Såfremt du ikke er tilknyttet et lodseri skal du ansøge om lodsaspirant id-kort via Virk.dk.

Søg via Virk.dk som lodsaspirant

Sådan gør du

  1. Udfyld det elektroniske ansøgningsskema om lodsaspirant id-kort med minimum alle obligatoriske felter udfyldt.
  2. Vedhæft følgende dokumentation: sønæringsbevis, bevis som skibsfører/uddannelse/erfaring, sundhedsbevis.
  3. Vedhæft digitalt foto (digitalt foto i høj opløsning vedhæftes).
  4. Søfartsstyrelsen behandler ansøgningen, når ansøgningsskemaet med fyldestgørende data og foto er modtaget.
  5. Hvis kravene til ansøgningen er opfyldt, udstedes et elektronisk lodsaspirant id-kort til ansøgeren, og ansøger/lodseri bliver herefter underrettet herom.
  6. Faktura for Søfartsstyrelsens ydelser sendes til ansøger eller det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet.

Lodsaspirant id-kortet er gyldigt i 1 år.

Der kan ansøges om nyt lodsaspirant id-kort gældende for yderligere områder.

Kontakt

Lodstilsyn
O:Sikre farvande