Lodsaspirant

Hvis du som lodsaspirant er tilknyttet et lodseri skal dit lodseri ansøge om lodsaspirant id-kort via lodsrapporterings systemet. Er du ikke tilknyttet skal du søge via virk.dk

Såfremt du er tilknyttet et lodseri skal dit lodseri ansøge om lodsaspirant id-kort via lodsrapporterings systemet.

Lodsrapporteringssystemet

Såfremt du ikke er tilknyttet et lodseri skal du ansøge om lodsaspirant id-kort via Virk.dk.

Søg via Virk.dk som lodsaspirant

Sådan gør du

  1. Udfyld ansøgningsskemaet om lodsaspirant id-kort med minimum alle obligatoriske felter.
  2. Vedhæft følgende dokumentation: sønæringsbevis, bevis som skibsfører/uddannelse/erfaring, sundhedsbevis.
  3. Vedhæft digitalt foto (digitalt foto i høj opløsning vedhæftes).
  4. Vedhæft signatur (uploades som fil, hvor underskriften er skrevet tydeligt med sort pen).
  5. Søfartsstyrelsen behandler ansøgningen, når ansøgningsskemaet med fyldestgørende data, foto og signatur er modtaget.
  6. Hvis kravene til ansøgningen er opfyldt, udstedes lodsaspirant id-kort til ansøgeren.
  7. Id-kortet sendes til ansøger eller til det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet, til lodseriets videre foranstaltning.
  8. Faktura for Søfartsstyrelsens ydelser sendes til ansøger eller det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet.

Lodsaspirant id-kortet er gyldigt i 1 år og gælder de områder, der er ansøgt om og tildelt.

Der kan ansøges om nyt lodsaspirant id-kort gældende for yderligere områder.

Tildeling af nye områder gælder 1 år fra datoen for tildeling. Dvs. datoen for udstedelse og udløb af et lodsaspirant id-kort følger det sidst tildelte område, men udløbsdato for tidligere tildelte områder regnes fra datoen for tildeling af området.

Kontakt

Lodstilsyn

Sikre farvande