Skibsregistrering og afgift

Hvad er digital skibsregistrering?

Fra og med den 16. januar 2023 vil skibsregistrering i Danmark være digitaliseret. Det betyder bl.a., at skibsejere og panthavere selv skal eller kan anmelde digitale dokumenter til registrering i et af de danske skibsregistre eller fartøjsfortegnelsen.

Hvad er digital skibsregistrering?

Attester og udskrifter

En attest eller udskrift af et dokument koster 150 DKK pr. styk.

Attester & udskrifter

Bareboat-registrering

Bareboatregistrering (parallel-registrering) betyder, at et skib i en tidsbegrænset periode er registreret i to skibsregistre samtidig.

Bareboat registrering

Dokumentkrav ved skibsregistreringen

For at et skib kan blive optaget i et dansk skibsregister eller fartøjsfortegnelsen, skal skibet og ejeren anmeldes til registrering.

Dokumentkrav ved skibsregistreringen
Hvem kan underskrive blanketter

Ejerskifte

Når skibe registreret i et dansk skibsregister skal skifte ejer eller ønskes slettet, skal dette anmeldes til Skibsregistret.

Ejerskifte

Fuldmagter

Hvis du ikke selv kan eller vil underskrive et dokument, kan du, som fuldmagtsgiver, oprette en fuldmagt til en anden fysisk eller juridisk person, som kan underskrive på dine vegne.

Fuldmagter

Fiskeskibe

Alle fartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt til fiskeri, og som fisker i danske eller grønlandske farvande på grundlag af danske kvoter eller grønlandske fiskerilicenser skal registreres enten i Dansk Skibsregister eller i Fartøjsfortegnelsen

Fiskeskibe

De danske skibsregistre

Danske skibe registreres i enten Skibsregisteret, Dansk Internationalt Skibsregister eller Fartøjsfortegnelsen.

De danske skibsregistre
Fritidsfartøjer under 20 bruttotonnage

Registrering af pant og rådighedsindskrænkninger

Anmeldelse af nyt pant og nye rådighedsbegrænsninger, som anmeldes efter den 15. januar 2023 skal anmeldes med brug af MitID i det digitale skibsregister.

Registrering af pant og rådighedsindskrænkninger

Udslettelse af et skib

Læs om hvad du skal gøre, hvis du vil slette et registreret skib fra et dansk skibsregister.

Udslettelse af et skib

Søg i skibsregistrene

​Søger du oplysninger om et bestemt skib - fx ejerforhold eller pant, kan du søge i skibsregistrene og finde information om skibet.

Søg i skibsregistrene

Udenlandsk ejer

Danske registre er ikke åbne registre, og det er et krav, at der gennem økonomisk aktivitet i Danmark vedrørende skibene er reel tilknytning til Danmark.

Udenlandsk ejer

Årlig afgift

For skibe registreret i et dansk skibsregister, betales en årlig afgift. Afgiften medvirker til at finansiere myndighedsopgaver forbundet med, at skibe sejler under dansk flag.

Årlig afgift
FAQ om årlige afgifter

Regler Skibsregistret

Regler, love og bekendtgørelser som Skibsregistret håndterer.

Regler Skibsregistret

Formularer og blanketter

Selvom du er en privatperson, der registrerer dit skib, skal du alligevel registreres som rederi og dermed bruge den tilhørende registreringsanmeldelse

Formularer og blanketter

Idriftsættelse af Digitalt Skibsregister

Det nyudviklede Digitale Skibsregister sættes i drift den 16. januar 2023 og det vil fra denne dato være muligt for enhver, ved at logge ind med MitID, at foretage anmeldelser til Skibsregistret via løsningen. Der er en række ændringer, som følge af idriftsættelsen, der påvirker det maritime erhverv. Læs mere om ændringerne her.

Idriftsættelse af Digitalt Skibsregister

Vejledninger til Digitalt Skibsregister

Her finder du vejledninger til det digitale skibsregister.

Vejledninger til Digitalt Skibsregister