FAQ for sygdomsbehandlere

Center for det Maritime Sundhedsvæsen er videns center​ for maritime medicinske spørgsmål. Nedenfor gives svar på en række af de mest hyppige henvendelser.

​Spørgsmål om kurser & beviser

Hvis et bevis er udløbet, kræver det, at du får lavet en individuel kompetencevurdering, så vi kan vurdere, hvilket kursus vi kan tilbyde dig. Vi har brug for følgende oplysninger:

  • Hvad du har lavet i dit maritime liv, siden du sidst var på kursus.
  • Hvilke jobfunktioner du har haft.
  • Hvilke andre relevante kurser du har taget fx førstehjælp, Opito m.v.

Send os en mail med ovenstående oplysninger til cms@dma.dk, og vi vil behandle din sag så hurtigt som muligt.​

Kursus er lovpligtigt og er dermed som udgangspunkt gratis for danske borgere og EU-statsborgere.

Regler for til- og afmelding af kurser findes yderligere informationer.​​​​​​

Der arbejdes i øjeblikket på at sygdomsbehandler-bevis kommer i den forestående Sømandspakke senere på året.​

Vores kurser findes på ​

Kursuskalender Danmark

Kursuskalender udland

​Tilmelding til vores kursus gøres nemt og digitalt. Vær ude i god tid og udfyld skemaet på ​"Forespørgsel på kursusplads​"​

Spørgsmål til medicinkister

Det officielle medicincertifikat er den, af kaptajnen, underskrevne formular tilknyttet fortegnelse, kontroldokument over medicin om bord. Der kræves ikke fra dansk myndighed et gyldigt certifikat fra apotek.

​Spørgsmål generelt til CMS

Ja, vi bestræber os altid på at publicere alt vores materiale/publikationer på dansk og engelsk.

Udløbsdatoen skal være med til at sikre, at der altid er ilt på flaskerne. Ventilsystemer har, uanset hvilken gas der er komprimeret, en lækrate, og det er der taget højde for i udløbsdatoen. Selvom man ved det kvartalsvise eftersyn konstaterer, at der er ilt på flaskerne, skal de skiftes i henhold til udløbsdatoen. Kravet til skibe og rederier kommer i forlængelse af kravet til leverandører af den medicinske ilt.

Læs mere om Lægemiddelstyrelsens krav i Bekendtgørelse nr. 1318 af 27. november 2007.​​

Kontakt

Center for det Maritime Sundhedsvæsen
Vestervejen 1 - 6720 Nordby, Fanø
Sikre skibe