Fiskeskibe

Alle fartøjer, der anvendes erhvervsmæssigt til fiskeri, og som fisker i danske eller grønlandske farvande på grundlag af danske kvoter eller grønlandske fiskerilicenser skal registreres enten i Dansk Skibsregister (DAS) eller i Fartøjsfortegnelsen.

  • For skibe med hjemsted i Danmark skal du søge en 'Tilladelse til registrering af fartøj' hos Fiskeristyrelsen
  • Skibe med hjemsted i Grønland skal blot anmeldes med anvendelsen ”fiskefartøj” så længe der ikke gives fiskerirelaterede tilladelser knyttet til skibet, men alene til en fysisk eller juridisk person
  • Fartøjer med en bruttotonnage (BT) på over 20 skal normalt altid registreres i Dansk Skibsregister (DAS)
  • Fartøjer med en bruttotonnage (BT) på mellem 0 og 5 skal normalt altid registreres i Fartøjsfortegnelsen
  • For fartøjer med en bruttotonnage (BT) på mellem 5 og 20 kan ejeren vælge, hvilket af de to registre de vil registreres i
  • Der gælder særlige grænser og krav for registrering af bl.a. pramme mv.
  • Er der ønske om at registrere pant i skibet, og har skibet en bruttotonnage (BT) på 5 eller mere, skal skibet registreres i DAS, fordi der ikke registreres rettigheder i Fartøjsfortegnelsen.
  • Pant i erhvervsskibe med en bruttotonnage (BT) under 5 skal tinglyses hos Tinglysningen i personbogen.

Overdragelse af et registreret fiskeskib

Hvis du køber et skib, som allerede er registreret som fiskeskib, skal skibet ikke have en ny tilladelse til indsættelse i fiskeriet, og kan blot overdrages og registreres i skibsregistret, som andre skibe.

Ændring af hjemsted og havnekendingsnummer

Bemærk, at fiskeskibe altid tildeles havnekendingsnummer, som skal påmærkes skibet. Hvis dit skib skifter til et hjemsted i et andet område, får det tildelt et nyt havnekendingsnummer.

Anvendelsen ”Tidligere fiskeskib”

Hvis du vil sælge dit fiskeskib, gerne vil bruge det eksisterende havnekendingsnummer eller de anvendte BT og KW kapaciteter fra skibet på et nyt skib før du har solgt det, kan du anmelde at skibet skal have anvendelsen ”tidligere fiskeskib”. Du skal fjerne havnekendingsnummeret fra skibet, når den nye anvendelse er registreret.

Anvendelsen ”tidligere fiskeskib” er en midlertidig anvendelse, som skibet ikke må have i længere tid end 6 måneder. Der udstedes ikke nyt nationalitetsbevis til skibe med anvendelsen ”Tidligere fiskeskib” og nationalitetsbeviset med anvendelsen ”Fiskeskib” mister sin gyldighed, når anvendelsen ændres.

Det indebærer, at du ikke må sejle med skibet. Det indebærer også at skibet ikke synes i den 6 måneders periode.

Særligt om havnekendingsnumre

Havnekendingsnummer tildeles automatisk ved anmeldelsen af skibet til registrering.

Du kan dog anmode om et bestemt havnekendingsnummer, når du anmelder skibet til registrering. Til sidst i anmeldelsen, under ”Særlige bemærkninger” kan du skrive et særligt sæt kendingsbogstaver, du gerne vil have tildelt skibet. Det indebærer, at registreringen behandles manuelt af Skibsregistret, som samtidig tildeler det ønskede havnekendingsnummer forudsat, at nummeret passer med skibets hjemsted og at nummeret er ledigt.

Kontakt

Skibsregistret