Ansættelsesforhold

​​​​​​​Her kan søfarende og fiskere få et overblik over, hvilke regler som regulerer deres ansættelsesforhold om bord på skibet, samt hvis de går i land. Der er også hjælp til de enkelte rederier i forhold til ansøgninger om godkendelser og tilladelser.

Ansættelsesaftaler for fiskere

Som fisker skal du have en skriftlig ansættelsesaftale, når du skal arbejde på et fiskeskib.

Ansættelsesaftaler for fiskere

Ansættelsesaftaler for søfarende

Som søfarende skal du have en skriftlig ansættelsesaftale (hyrekontrakt), når du skal arbejde på et skib.

Ansættelsesaftaler for søfarende

Beskyttelse ved pirateri

Hvis et skib anløber farvande eller havne, hvor der er fare for pirateri, har rederen pligt til at drage omsorg for de søfarende.

Beskyttelse ved pirateri

Ferie

Feriereglerne for søfarende og fiskere svarer til den almindelige ferielovs regler. Med henblik på at gøre feriereglerne til søs mere fleksible, fraviger de dog lovens regler på nogle områder.

Ferie

Forhyring og formidling

Det er kun tilladt at drive privat forhyrings- og formidlingstjeneste i Danmark, hvis man er blevet certificeret af Søfartsstyrelsen, inden virksomheden påbegyndes.

Forhyring og formidling

Hvem er fiskere?

En fisker er enhver person, som er ansat til at gøre tjeneste om bord på et fiskeskib, og som ikke udelukkende arbejder om bord, mens fiskeskibet ligger i havn.

Hvem er fiskere

Hvem er søfarende?

En søfarende er enhver person, bortset fra skibsføreren, som er ansat, forhyret eller arbejder om bord på et dansk skib, og som ikke udelukkende arbejder om bord, mens skibet ligger i havn.

Hvem er søfarende

Hviletid

​​​​Søfarende og fiskere skal have mindst 10 timers hvile i et arbejdsdøgn. Hviletiden kan deles i højst to perioder, hvoraf den ene skal være på mindst 6 timer. Der må maksimalt være 14 timer mellem hvileperioderne.

Hviletid

Hyre under sygdom

En skibsfører kan lovligt afskedige en skibsansat menig søfarende, der som følge af sygdom eller legemsskade ikke kan udføre sit arbejde om bord på et dansk skib i længere tid.

Hyre under sygdom

Opsigelse

​​​Ved opsigelse forstås ophævelse af tjenesteforholdet med et vist varsel. Dette skal forstås i sammenhæng med begrebet "afsked", som er ophævelse af tjenesteforholdet normalt uden varsel.

Opsigelse

Regler om ansættelsesforhold

​​​Her finder du en oversigt over de nærmere regler om søfarendes og fiskeres arbejdsforhold.

Regler om ansættelsesforhold