DMA Future Lab

Hvorfor: Vi ønsker at bane vejen for nye teknologiske løsninger

Søfartsstyrelsen vil gerne være facilitator og samarbejdspartner for innovative løsninger især inden for grøn teknologi, dekarbonisering og digitalisering. Men regulering kan være en barriere for at implementere nye ideer. Opdatering af international regulering tager tid, og teknologiudviklingen bevæger sig hurtigere.

For at kunne håndtere henvendelser, der udfordrer reguleringen, tilbyder Søfartsstyrelsen sagsbehandling i Future Lab.

Hvad: Et lab til godkendelse af innovation

DMA Future Lab er en matrixorganisation, der håndterer udfordrende forespørgsler, der har brug for myndighedsgodkendelse eller accept. Målet er at være en imødekommende myndighedspartner, der effektivt hjælper med at finde sikre og miljøvenlige løsninger.

Future Lab håndterer forespørgsler på forskellige stadier i innovationsprocessen. På den ene side håndterer DMA Future Lab forespørgsler om innovationer, der er klar til at blive implementeret på kommercielle skibe. Future Lab kan dog også hjælpe med henvendelser på et tidligt stadium, der kræver plads eller geografi til at afprøve nye ideer.

Hvordan: Co-creation af nye løsninger

Hver henvendelse er unik, og sagsbehandlingsprocessen skræddersyes til hvert projekt. Den overordnede proces har dog nogle ligheder.

Det første skridt i DMA Future Lab er at få en dybdegående forståelse af projektet for at afgøre, om projektet udfordrer regulering og kunne have gavn af behandling i Future Lab.

Næste trin er, at Søfartsstyrelsen definerer godkendelsesgrundlaget. For nyt skibsdesign kan dette f.eks. være i henhold til IMO Guidelines for Alternative Design (MSC.1/Circ.1455). For andre innovationer kan regelgrundlaget være anderledes. Med godkendelsesgrundlaget på plads vil virksomheden og Søfartsstyrelsen udvikle og aftale en ramme for analyse, test eller evaluering af projektet. Der vil blive lagt en tids- og procesplan.

Herfra er det en iterativ proces, hvor kunden udfører deres projekt og analyser og om nødvendigt får feedback efterhånden, som projektet bliver mere specifikt og detaljeret.

Er der særligt udfordrende aspekter omkring regulering eller sikkerhed, kan Søfartsstyrelsen igangsætte workshops eller sprints for at knække nødden.

Når al dokumentation er på plads, vurderes forslaget til godkendelse.

Kontakt

DMA Regulatory Future Lab
Kriterier for godkendelse via DMA Regulatory Future Lab
  • Aktiviteten er direkte eller indirekte omfattet af søfartslovgivning og har behov for godkendelse
  • Projektet udfordrer konventionel regulering
  • Det er en nyskabelse f.eks. ny teknologi, design, forretningsmodel eller organisationsmodel
  • Innovationen er en fordel for samfundet eller brugerne