Download data

Søfartsstyrelsen stiller følgende datasæt, AIS Density Plots og Navigationsadvarsler til rådighed, så de kan bruges i en større sammenhæng.

Læs 'Vilkår for brug af data', så du er klar over vilkårene.

Datasæt

Ankerpladser, kapsejladsbaner, skibsruter og density plots er tilgængelige og kan downloades fra geodata-info hos SDFE.

Information og metadata vedr. datasæt

Efterretninger for Søfarende, Navigations- og Skydeadvarsler

Det er muligt at tilgå aktive Efterretninger for Søfarende (EfS), Navigations- og skydeadvarsler via REST-kald til Søfartsstyrelsens ”Niord”-service. Den underliggende datamodel og REST API er beskrevet på:

Dokumentation for Niord REST API

Kontakt

IT-drift og Udvikling