Zero-Emission Shipping Mission

Danmark (anført af Søfartsstyrelsen), USA, Norge, Global Maritime Forum og Mærsk Mc-Kinney Møller Center for Zero Carbon Ship-ping er gået sammen i et internationalt offentligt-privat samarbejde kaldet ”Zero-Emission Shipping Mission”.

Zero-Emission Shipping Mission arbejder for, at der inden 2030:

  • introduceres kommercielt bæredygtige skibe, som sejler på nul-emissionsbrændstoffer, til den internationale handelsflåde
  • opskaleres effektiv produktion af nulemissionsbrændstoffer,
  • sikres en global havneinfrastruktur, der kan betjene skibe, som sejler på nul-emissionsbrændstoffer.

Det skal være med til at sikre, at nulemissionsskibe bliver et naturligt valg for rederierne, når de skal udskifte deres flåder.

Zero-Emission Shipping Missionen fokuserer på hele den maritime værdikæde. Det gøres ved at promovere offentlige-private aktiviteter, som skal understøtte udvikling, test og kommercialisering af maritime tekno-logier og energiteknologier samt klargøre markedet til nulemissionsskibe.
Målet for Shipping Missionen er, at 5 pct. af skibe i den globale handelsflåde skal kunne sejle på nulemissionsbrændstoffer i 2030, og mindst 200 af disse skibe skal primært bruge nulemissionsbrændstoffer, når de sejler på de store handelsruter.

Shipping Missionen er en dynamisk og ambitiøs alliance mellem lande, den private sektor, forskningsinstitutter og civilsamfund. Ud over de fem co-leads inkluderer partnere: Singapore, Storbritannien, Indien, Marokko, Ghana, Frankrig og Sydkorea.

Læs mere om Zero-Emission Shipping Mission her

Analyse:

Innovationsbehov for at opnå klimaneutral skibsfart