Det maritime sektorsamarbejde med Ghana

Sektorsamarbejdet har fokus på sikker og effektiv skibsfart.

Ghana har igennem de seneste mange år oplevet økonomisk, social og demokratisk fremgang og fremstår på disse parametre som foregangsland på den vestafrikanske kyst. Denne fremgang har også haft en positiv indvirkning på den maritime aktivitet, hvor Ghana tiltrækker flere og flere handelsskibe, der anløber de landets største havne, Tema Havn og Takoradi Havn.

For at understøtte Ghanas fortsatte positive udvikling som maritimt forgangsland i Vestafrika fokuserer samarbejdet bl.a. på håndhævelsen af internationale regler for søfarten. I forlængelse heraf understøtter myndighedssamarbejdet Ghanas arbejde med at højne sikkerheden og effektiviteten for skibsfarten i de ghanesiske farvande.

Søfartsstyrelsen har i samarbejde med Ghanas Transportministerium, Ghanas Søfartsstyrelse samt Ghanas nationale havnemyndighed, identificeret samarbejdsområder, der kan bidrage til at fremme den maritime sektor i landet.

Disse er:

  • Håndhævelse af international søfartsregulering i henhold til FN’s søfartsorganisations (IMO) reglement
  • Opkvalificering af personalet hos havnemyndigheden i Ghana, Ghana Ports and Harbour Authority
  • Udvikling af de nyeste teknologier inden for E-navigation med fokus på at give eksakte og hurtige søfartsvarslinger til søfarende og lokale ghanesiske myndigheder.

Samarbejdet har bl.a. ført til, at havnen i Tema har købt dansk uddannelse af lodser og slæbebådskaptajner, og herudover efterspurgt danske teknologier, som kan bidrage til mere effektiv og sikker manøvrering af skibene.

Sektorsamarbejdet er på nuværende tidspunkt inde i fase 2 og løber foreløbigt frem til ultimo 2021.

Kontakt hos ambassaden

Thomas Raahauge Norup
Sektorrådgiver

Kontakt hos Søfartsstyrelsen

Josefine Eva Lilly Pallesen
Maritim Erhvervs- og Vækstpolitik