Radiobevis

Her kan du læse om radiocertifikaterne til maritime radiotjenester i handels- og fiskeskibe.

Ansøg online om beviser

Du skal søge om beviser online. Det gælder førstegangsudstedelse, fornyelse, opgradering, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner.

Gå til selvbetjening

Du skal for ansøgning om radiobeviser vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.
I vores app, My Maritime, kan du tage dit eget billede og knytte til din profil, så det bliver nemt for dig, at søge om bevis med krav om foto.

For at erhverve et GMDSS-GOC, GMDSS-ROC eller LRC-certifikat til maritime radiotjenester kræves et bestået radiokursus på en navigationsskole eller ved godkendt underviser.

 

Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år. For at forny dit bevis skal du enten dokumentere 12 måneders fartstid inden for de sidste 5 år eller 3 måneders inden for de sidste 6 måneder i skibe, som er udstyret med GMDSS-GOC radioudstyr.

Hvis du er underviser på en skole, vil der være tale om en kompetencevurdering; dette kræver som minimum en detaljeret arbejdsbeskrivelse underskrevet af arbejdsgiver.

Hvis du er i besiddelse af et gyldigt GOC, kan du få det ombyttet til et ROC eller LRC.

Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år. For at forny dit bevis skal du søge om dette.

Beviset har ingen udløbsdato og skal derfor ikke fornyes. Certifikatet kan kun bruges til radioudstyr i fiske- og fritidsskibe, hvor der ikke er GMDSS-radioudstyr.

Du kan ikke længere gøre tjeneste som navigatør i handelsskibe med radiocertifikat uden STCW-påtegning, kaldet ITU-certifikater.

Hvis du skal have ombyttet dit certifikat til et med STCW-påtegning, bedes du kontakte os på bevis@dma.dk, så vejleder vi dig.

Her er et overblik over, hvad du må betjene, når du har et certifikat i maritime radiotjenester:

Radioanlæg GOC ROC GEN LRC BEG SRC TLG
VHF-telefoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X X (X)   X
HF-telefoni X   X X (X)   X
VHF-telefoni med DSC X X   X   X  
MF-telefoni med DSC X     X      
HF-telefoni med DSC X     X      
HF-telex X   X       X
EPIRB (nødradiofyr) X X X X   X X
SART (radartransponder) X X X X   X X
Satellitjordstationsudstyr X     (X)      
Telegrafist             X

(X) = tilvalg

Følgende forkortelser er anvendt for certifikaterne i maritime radiotjenester:

  • GOC:General Operator’s Certificate - Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS
  • ROC: Restricted Operator’s Certificate - Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS
  • GEN: Generelt certifikat som radiotelefonist
  • LRC: Long Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime MF-, HF-og VHF-radioanlæg
  • BEG: Begrænset certifikat som radiotelefonist
  • SRC: Short Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg
  • TLG: Radiotelegrafistcertifikat.

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du en e-mail med kvittering for din betaling, bekræftelse på at ansøgningen er modtaget og dit sagsnummer.

Hvis du har spørgsmål eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, kan du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Du kan også til enhver tid, følge status på dine ansøgninger, i vores selvbetjening og app.