Radiobevis

Her kan du læse om radiocertifikaterne til maritime radiotjenester i handels- og fiskeskibe.

Ansøg online om dine beviser

Du skal ansøge online om dine beviser. Det gælder førstegangsudstedelse, fornyelse, generhvervelse, eller hvis dit bevis er bortkommet.

Når du søger, skal du have dit NemID og betalingskort klar. Et bevis koster 855 kroner. Du skal vedhæfte et digitalt foto med ensfarvet baggrund, som følger reglerne for pasfoto.

Søg om bevis

Vi har i øjeblikket en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 5 hverdage, men husk altid at søge i god tid.

Efter ansøgning modtager du to e-mails. Én med en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget sammen med et sagsnummer, og én med en kvittering for din betaling.

Hvis du har spørgsmål, eller skal sende yderligere dokumentation til din sag, skal du besvare den e-mail, du har modtaget med dit sagsnummer.

Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år. For at forny dit bevis skal du søge om dette.

Her er et overblik over, hvad du må betjene, når du har et certifikat i maritime radiotjenester:

Radioanlæg GOC ROC GEN LRC BEG SRC TLG
VHF-telefoni X X X X X X X
MF-telefoni X   X X (X)   X
HF-telefoni X   X X (X)   X
VHF-telefoni med DSC X X   X   X  
MF-telefoni med DSC X     X      
HF-telefoni med DSC X     X      
HF-telex X   X       X
EPIRB (nødradiofyr) X X X X   X X
SARET (radartransponder) X X X X   X X
Satellitjordstationsudstyr X     (X)      
Telegrafist             X

(X) = tilvalg

Følgende forkortelser er anvendt for certifikaterne i maritime radiotjenester:

  • GOC:General Operator’s Certificate - Generelt certifikat som radiooperatøri GMDSS
  • ROC: Restricted Operator’s Certificate - Begrænset certifikat som radiooperatøri GMDSS
  • GEN: Generelt certifikat som radiotelefonist
  • LRC: Long Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime MF-, HF-og VHF-radioanlæg
  • BEG: Begrænset certifikat som radiotelefonist
  • SRC: Short Range Certificate - Certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg
  • TLG: Radiotelegrafistcertifikat.

Beviset har ingen udløbsdato og skal derfor ikke fornyes. Certifikatet kan kun bruges til radioudstyr i fiske- og fritidsskibe, hvor der ikke er GMDSS-radioudstyr.

Du kan ikke længere gøre tjeneste som navigatør i handelsskibe med radiocertifikat uden STCW-påtegning, kaldet ITU-certifikater.

Hvis du ønsker at ombytte til et certifikat med STCW-påtegning, skal du have et STCW-tillægsmodul i radio.

Denne prøve tages på en navigationsskole eller ved godkendt underviser.

For at erhverve et GMDSS-GOC, GMDSS-ROC eller LRC-certifikat til maritime radiotjenester kræves et bestået radiokursus på en navigationsskole eller ved godkendt underviser.

 

Beviset har en gyldighedsperiode på 5 år. For at forny dit bevis skal du enten dokumentere 12 måneders fartstid inden for de sidste 5 år eller 3 måneders inden for de sidste 6 måneder i skibe, som er udstyret med GMDSS-radioudstyr.

Hvis du er underviser på en skole, vil der være tale om en kompetencevurdering; dette kræver som minimum en detaljeret arbejdsbeskrivelse underskrevet af arbejdsgiver.

Hvis du er i besiddelse af et gyldigt GOC, kan du få det ombyttet til et ROC eller LRC.