Alt om lodsområdet

Lodser

Bliv registreret som lodsvirksomhed

Hvordan er reglerne for lodsvirksomhed i Danmark?

Læs mere og ansøg

Kran i havn

Certifikater for lodsning og lodsfritagelse

Skal du bruge et certifikat?

Højsøcertifikat

Lodsaspirant

Lodsfritagelsesbevis

Lodscertifikat

Oversigt over lodsningsområder:
Lodsningsområder

Oversigt over lodsfritagelsesbeviser (PEC)

PEC listen (opdateres kl. 1600)

Gebyr for lodstilsyn og forsyningsbidrag

Gebyr for lodstilsyn

Der opkræves gebyr bl.a. for et lodscertifikat, årlige gebyrer med flere. Se hele prislisten for lodsområdet.

Prisliste

Forsyningsbidrag

Lodsloven pålægger DanPilot at forsyne den nationale og internationale skibsfart med lodser døgnet og året rundt overalt i danske farvande inden for et givet varsel, jf. lodslovens § 19 (forsyningspligten).

Forsyningsbidrag

Foto af lodsbåd

Hvornår skal jeg have lods?

Når det kommer til sejladssikkerheden i de danske, gælder der en række regler for, hvornår man skal benytte sig af lods.

Læs mere om hvornår du skal benytte lods

Lodserier

Se oversigten over lodserier, der er registreret i Søfartsstyrelsens register over lodserier.

Lodserier

Lodsning i Grønland

Skibe med flere end 250 passagerer om bord skal ved sejlads på det indre og det ydre territorialfarvand ved Grønland (dvs. ud til 3 sømil fra basislinjen) benytte lods, der er certificeret til at lodse i det pågældende område.

Læs mere om lodspligt i Grønland

Rapportering af lodsninger og lodsfritagelser

Indberet til Søfartsstyrelsens rapporteringssystem for rapportering af lodsninger og lodsfritagelser.

Rapportering lodsninger og lodsfritagelser

Regler for lodsområdet

Her findes de regler, der danner grundlag for lodsning og lodsfritagelse i danske farvande samt guidelines og vejledninger, flowchart og en fortegnelse over lodspåsætningssteder.

Regler for lodsområdet