Rapportering Lodstilsyn

Læs vejledninger til brug af Søfartsstyrelsens indberetningssystem for lodsninger.

Rapportering af lodsninger foretages i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 1077 af 21. november 2012 om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis, bilag 3.

Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS etc. eller via mobiltelefon via din internet browser på hjemmesiden www.lodstilsyn.dk.

Gå til Rapportering

Vejledninger

Vejledning i brug af rapportering af lodsninger til Søfartsstyrelsen

Vejledning i brug af rapportering af sejladser med lodsfritagelsesbevis/PEC

Kontakt

Lodstilsyn
O:Sikre farvande