1

Login

Rapportering foretages på PC, MAC, Android, IOS etc. eller via mobiltelefon via din Internet Browser på hjemmesiden http://indberet.lodstilsynet.dk/

Du får nedenstående billede 

 1. Indtast brugernavn (User)
 2. Indtast Adgangskode (Password)
 3. Tryk på ikonet Login
2

Ændring af Brugernavn (User) og Adgangskode (Password)

Søfartsstyrelsen har oprettet et Initialt Brugernavn (User) og en initial Adgangskode (Password) for den enkelte bruger. Af sikkerhedshensyn skal du som bruger som minimum ændre den initiale adgangskode den første gang du logger ind på rapporteringssystemet.

Det er muligt at ændre både Brugernavn (User) og Adgangskode (Password), hvis disse ikke er tilfredsstillende.

Både du og dit rederi er oprettede som brugere af systemet og har mulighed for at ændre eller nulstille dit Brugernavn og din Adgangskode.

For at komme til siden hvor du ændre Brugernavn og Adgangskode skal du vælge menupunktet Change password.

Sådan ændrer du Brugernavn

 1. Skriv dit nye Brugernavn i feltet ”Login Name”
 2. Tryk på ikonet Change for at afslutte handlingen.

Sådan ændrer du Adgangskode

 1. Skriv din nye Adgangskode i felterne ”Password” og ”Retype Password”
 2. Tryk på ikonet Change for at afslutte handlingen.

Glemt adgangskode

Dit rederi er oprettet som bruger af systemet og har mulighed for at ændrer eller nulstille din adgangskode, hvis du af en eller anden årsag skulle have glemt den.

3

Registrering af PEC sejladser

Når man skal rapportere en ny PEC sejlads, vælges menu punktet New pilotage.

Der skal vælges data for sejladserne i følgende felter:

 • PEC Pilotage start/end
  Her vælges start og slut tidspunktet for sejladsen
 • PEC ship IMO number
  Her vælges skibets IMO nummer
 • PEC Piloted from
  Her vælges det nærmeste lodsmærke, havn eller red hvorfra skibet sejlede
 • PEC Piloted to
  Her vælges det nærmeste lodsmærke, havn eller red hvortil skibet sejlede
 • PEC Piloted through/in
  Her vælges det/de lodsningsområder hvor igennem du benyttede dit lodsfritagelsesbevis. (Benyttes kun hvis punktet er aktivt)
 • PEC ship draught
  Her skrives skibets aktuelle dybgang
 • Pilotage reference number:
  Her skrives nummeret på lodssedlen/pilotage receipt hvis skibet har benyttet lods
 • Ship name
  Her skrives skibets navn hvis skibet ikke har noget IMO nr.
 • Hvis der ikke kommer data frem i feltet IMO nummer, skal der mindst indtastes data i Ship Name, så det er muligt senere at finde frem til data for skibet.
 • Ship callsign
  Her skrives skibets radiokaldesignal hvis skibet ikke har noget IMO nr.
 • Hvis der ikke kommer data frem i feltet IMO nummer, skal der mindst indtastes data i Callsign, så det er muligt senere at finde frem til data for skibet.
 • Comments
  Her skrives skibets navn og radiokaldesignal hvis skibet ikke har noget IMO nr., eller der ikke kommer data frem i feltet IMO nummer, Ship name eller Ship callsign. Der skal mindst indtastes Ship Name og Callsign, så det er muligt senere at finde frem til data for skibet. Evt. kommentarer til sejladsen kan også skrives her.

TIP: Det kan anbefales at bruge tabulatortasten for at rykke fra felt til felt i stedet for at bruge musen.

Når der er valgt Save for at gemme en indtastning, kommer man direkte over i Pilotage list, hvor der er en oversigt med alle dine registrerede sejladser.

4

Inddeling og afgrænsning af Lodsningsområder

Lodsningsområderne er inddelt i henhold til oversigtskortet i bilag 3 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om udstedelse af lodscertifikat og lodsfritagelsesbevis.

Lodsningsområderne er afgrænset ved de lodspåsætningssteder, der er tættest på områderne.

Eksempler

Ved sejladser der påbegyndt udenfor dansk territorialfarvand vest for Skagen til en havn eller ankerplads i Kattegat eller andre danske farvande syd for Skagen benyttes Skagen 1 -- P/B som startpunkt for sejladsen

Ved sejladser der afsluttes udenfor dansk territorialfarvand vest for Skagen til en havn eller ankerplads i Kattegat eller andre danske farvande syd for Skagen benyttes Skagen 1 -- P/B som slutpunkt for sejladsen

Når der er foretaget en sejlads fra Skagen -- P/B til f.eks. Sundet N, M1 -- P/B, skal kun lodsningsområdet Kattegat markeres. Det lodsningsområde man sejler hen til, skal ikke markeres.

For sejladser til/fra en havn til det nærmeste lodspåsætningssted gælder, at kun lodsningsområdet for havnen skal markeres. Det lodsningsområde man sejler hen til, skal ikke markeres.

Der kan være enkelte undtagelser, og nedenstående tabel kan benyttes som grundlag for markering af lodsningsområder. Tabellen er ikke fyldestgørende, men indeholder en række eksempler, hvor der har været tvivl om markeringen. Hvis der skulle være tvivl om markering af lodsningsområder, skal Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) kontaktes pr. mail. Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn@dma.dk) vil så foretage en vurdering af sejladsen og efterfølgende opdatere ”Vejledning i rapportering af sejladser”.

Lodset fra Lodset til Markering
- A/C Ålbæk Bugt - A/C Ålbæk Bugt - Kattegat - Vestkysten N
- A/C Ålbæk Bugt - Hirtshals Havn

- Kattegat - Vestkysten N

- Hirtshals Havn

- A/C Ålbæk Bugt - Skagen 1 --- P/B

- Kattegat - Vestkysten N

- A/C Kalundborg

- Tango/21-22 --- P/B

- Storebælt N/Storebælt N*
- Københavns Havn/Amagerværket(Kaj 835-838)/Prøvestenen

- Købenshavns Red --- P/B

- Københavns Red Ankerområde 1, 2 eller 3

 

- Københavns Havn/Amagerværket(Kaj 835-838)/Prøvestenen

- Avedøreværket - Drogden --- P/B - Avedøreværket
- Bornholm -- P/B - Skagen 1 --- P/B

- Østersøen W

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Bornholm -- P/B - Skagen 2 -- P/B - Østersøen W

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Esbjerg Havn - Esbjerg -- P/B - Esbjerg Havn

- Vestkysten S

- Fredericia Havn

- Tragten -- P/B

- A/C Off Tragten

- Fredericia Havn

 

- Gedser NE

- Skagen 1 -- P/B

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat

- Gedser NE

- Skagen 2 -- P/B

- A/C Aalbæk Bugt

- Grenaa Havn
- Grenaa Havn

- Grenaa -- P/B

- Charlie/4 -- P/B

- Grenaa Havn
- Gulf Havn eller Stigsnæs Havn - Korsør -- P/B - Stigsnæs Havn/Gulf Havn
- Gulf Havn eller Stigsnæs Havn - Charlie/4

- Stigsnæs Havn/Gulf Havn

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Kalundborg Havn

- Statoil Oliepier, eller

- Asnæsværket

- Røsnæs -- P/B

- Røsnæs SE -- P/B

- A/C Kalundborg Fjord

- Kalundborg Havne

- STS Operations Kalundborg

- Kalundborg Havn, herunder Statoil Oliepier og Asnæsværket  - Storebælt N/Storebælt N*
- Lindøværftet - Gabet -- P/B - Gabet - Odense Havn
- Mariager Havne - Mariager -- P/B - Mariager Fjord og havne
- Middelgrund N -- P/B - Drogden -- P/B - Drogden Gravede Rende/Drogden Gravede Rende*
- Nyborg Havn - Nyborg -- P/B - Nyborg Havn
- Nyborg Havn - Sprogø NE -- P/B  

- Nyborg Havn

- Storebælt S/Storebælt S*

- Korsør Havn - Sprogø NE -- P/B - Korsør Havn
- Korsør Havn - Korsør P/B - Korsør Havn
- Nyborg Havn - Charlie/4 -- P/B  - Nyborg Havn

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N

- Kattegat

- Odense Havn - Gabet -- P/B - Gabet/Odense Havn

- Københavns Havn,

- Amagerværket(Kaj 835-838) eller

- Prøvestenen

- Drogden -- P/B - Københavns Havn/Amagerværket(Kaj 835-838)Prøvestenen

- Drogden Gravede Rende/Drogden Gravede Rende*

- Randers Fjord og havne - Randers -- P/B - Randers Fjord og havne
- Rudkøbing Havn - Thurø Rev -- P/B - Rudkøbing Havn

- Spodsbjerg Tango -- P/B

- Spodsbjerg Hotel -- P/B

- Skagen 1 -- P/B - Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Spodsbjerg Tango -- P/B

- Spodsbjerg Hotel -- P/B

- Charlie/4 -- P/B

- Storebælt S/Storebælt S*

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Spodsbjerg Tango -- P/B

- Spodsbjerg Hotel -- P/B

- Sprogø NE -- P/B

- Korsør -- P/B

- Storebælt S/Storebælt S*
- Stigsnæs Havn eller Gulf Havn - Korsør -- P/B - Stigsnæs Havn/Gulf Havn
- Stigsnæs Havn/Gulf Havn - Charlie/4 - P/B - Stigsnæs Havn/Gulf Havn

- Storebælt N/Storebælt N*

- Kattegat - Vestkysten N

- Stigsnæs Havn/Gulf Havn - Sprogø NE -- P/B  - Stigsnæs Havn/Gulf Havn
- Studstrupværket inkl. forbudsområdet

- Århus, Studstrupværket -- P/B

- Studstrupværket inkl. forbudsområdet
- Sundet N, M1 -- P/B - Århus, Studstrupværket -- P/B - Kattegat

- Århus Bugt

- Svendborg Havn

- Thurø Rev -- P/B

- Lehnskov -- P/B

- Svendborg Havn
- Aabenraa Havn eller Enstedværket

- Aabenraa -- P/B

- A/C Off Aabenraa

- Enstedværket

- Aabenraa Havn - Enstedværket
 Aalborg Havne

- Hals 1 -- P/B

- Hals 2 -- P/B

- Hals 3 -- P/B

- A/C Off Hals

- Limfjorden E

- Aalborg incl. Oliehavn/Aalborg excl. Oliehavn

 

5

Sejladsoversigt (Pilotage list)

Du kan se en liste med dine registrerede sejladser ved at trykke på menu punktet Pilotage List

6

Ændring eller sletning af registrerede PEC sejladser

Det er muligt at foretage ændringer eller sletninger i dine allerede registrerede PEC sejladser.

Hvis man ønsker at foretage ændringer til en registret sejlads, eller man ønsker at slette en registret sejlads, vælges Play-ikonet til højre for den registrerede sejlads.

Du bliver herefter vist til nedenstående side.

Ændring af indtastet sejladser

Indtast rettelsen

 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker ændring af data.
 • Tryk på ikonet Change for at afslutte og gemme ændringen

Sletning af indtastet sejladser

 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker sletning af data.
 • Tryk på ikonet Delete for at slette den registrerede sejlads
7

Sejladsstatus

Siden Pilot status viser oversigt over dine udførte PEC sejladser i de forskellige lodsningsområder og en status for dine certifikater.

Ved at trykke på et Link med et lodsningsområde f.eks. Storebælt Syd (max. 9m) fremkommer en liste med dine sejladser i området.

8

Personlig data

Ved at trykke på menu punktet Pilot data kommer du til siden med dine personlige data mv. Det er her muligt at ændre dine data samt uploade Foto og Signitur (Underskrift).

Ændring af indtastet data

 • Indtast rettelsen
 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker ændring af data.
 • Tryk på ikonet Change for at afslutte og gemme ændringen

Upload af Foto

 • Tryk på ikonet Gennemse til højre for feltet Select photo to upload
 • Indtast stien til filen med dit foto
 • Tryk på ikonet Cancel, hvis du alligevel ikke ønsker uploade dit foto.
 • Tryk på ikonet Upload photo for gemme og at afslutte handlingen
 • Tryk på ikonet Change
9

Ansvar for indtastning og ajourføring af data

 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) indtaster person data og sejlads data ved ansøgning.
 • Indehaveren af lodsfritagelsesbeviset ajourfører personlige data og sejlads data og kontrollerer, at data er korrekte.
 • Det optimale er at indtaste data umiddelbart efter udført sejlads.
 • Sejladserne skal være indtastet senest efter 7 dage. Dog gælder, at hvis man mangler én sejlads i et lodsningsområde for at opfylde kravet og skal sejle på den sidste årsdag, så skal sejladsen oprettes med det samme, da det pågældende lodsningsområde ellers ikke kan opretholdes og derfor fjernes, når årsdatoen er overskredet.
 • Årsdato refererer til dato for certificering/tildeling af området, og kan derfor variere. Datoen gælder kun for selve plastikkortet.
10

Kvalitetssikring og godkendelse af rapporterede sejladser persondata

 • Indehaveren af lodsfritagelsesbeviset kontrollerer at egen data i rapporteringssystemet er korrekte.
 • Kvalitetssikring af indtastede data foretages af det rederi, hvori navigatøren er ansat
 • Rederiet indtaster og opdaterer data vedrørende uddannelse og certifikater.
 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) foretager stikprøvekontrol af indtastede data.
  Hvis det er nødvendigt, foretages korrektion af rapporteringen, således at sejladserne er i overensstemmelse med vejledningen.
 • Søfartsstyrelsen (Lodstilsyn) foretager en vurdering og godkendelse af de lodsningsområder, der er markeret i forbindelse med sejladserne.
11

Praktiske bemærkninger

Man skal kun rapportere det, man selv har sejlet i en samlet sejlads.

NB Af sikkerhedsmæssige hensyn logges man automatisk af systemet efter 5 minutter, hvis man ikke indtaster data og gemmer.

Kontakt

Såfremt du har spørgsmål, store som små, kontakt:

 • Lodsinspektør Frank Adler Gottlieb – fgo@dma.dk eller +45 72 19 61 77