Højsøcertifikat

Hvad skal du opfylde, og hvordan opnår du et højsøcertifikat som lods.

Søg om højsøcertifikatbevis (login med NemID)

Sådan gør du

  1. Udfyld ansøgningsskema om højsøcertifikat med minimum alle obligatoriske felter
  2. Indsend ansøgningsskema med vedhæftet dokumentation for det krævede antal sejladser i de ansøgte områder
  3. Vedhæft digitalt foto (digitalt foto i høj opløsning vedhæftes)
  4. Vedhæft signatur (uploades som fil hvor, underskriften er skrevet tydeligt med sort pen)
  5. Søfartsstyrelsen behandler ansøgningen, når ansøgningsskema med fyldestgørende dokumentation, foto og signatur er modtaget
  6. Hvis kravene til ansøgningen er opfyldt, udstedes højsøcertifikat til ansøgeren
  7. Højsøcertifikat sendes til ansøger eller til det lodseri, som ansøgeren er tilknyttet, til videre foranstaltning
  8. Faktura for Søfartsstyrelsens ydelser sendes til ansøger eller det lodseri, som ansøger er tilknyttet

Højsøcertifikatet er gyldigt i 5 år og gælder de områder, der er ansøgt om og tildelt.

Datoen for udstedelse og udløb af et højsøcertifikat følger det sidst tildelte område, men udløbsdato for tidligere tildelte områder regnes fra datoen for tildeling af området.

Kontakt

Lodstilsyn

Sikre farvande