Om IMO

IMO's arbejde består grundlæggende i, at medlemmerne skal fremsætte, drøfte og vedtage fælles regler og retningslinjer. Det sker i praksis ved, at eksperter fra medlemslandene samles i grupper med hver sit speciale og drøfter fremsatte forslag – det kunne eksempelvis ske ved et møde i Underkomitéen for Skibssystemer og -udstyr.

De konkrete emner tages typisk op efter forslag fra enkeltlande, der ønsker at fremme en bestemt sag. Det er blandt andet på denne måde, Danmark kan påvirke den internationale regulering.

Størstedelen af arbejdet foregår i de tekniske komitéer og underkomitéer. Særligt vigtige set med danske øjne er Søsikkerhedskomitéen (MSC) og Miljøbeskyttelseskomitéen (MEPC), men Søfartsstyrelsen arbejder målrettet for at styrke danske mærkesager i alle komitéer og underkomitéer.

På det strategiske niveau udstikkes retningen for IMO's arbejde af Council og Assembly.

Council er det ledende organ i IMO, som løbende prioriterer og koordinerer arbejdet. Council består af 40 medlemslande, som dermed har særligt stor indflydelse på IMO's arbejde. Derfor er det en høj prioritet for Danmark at blive valgt som medlem af Council, hvilket sker hvert 2. år.

IMO's højeste beslutningsorgan er Assembly, som består af samtlige medlemslande. Assembly vedtager resolutioner og godkender IMO's overordnede strategiske retning og budget. Desuden er det her, Council vælges.

Du kan også læse meget mere om de forskellige organers rolle og arbejde på IMO's egen hjemmeside.

fakta om IMO

  • 175 medlemslande
  • Hovedkvarter i London på adressen: 4, Albert Embankment, London SE1 7SR, United Kingdom.
  • Website: www.imo.org
  • Kontakt: info@imo.org
  • Generalsekretær: Kitack Lim fra Sydkorea
  • Fra 1. januar 2024 er Arsenio Antonio Dominguez Velasco fra Panama generalsekretær

Kontakt

Maritim regulering og jura