Sikkerhed for passagerer

Forsikring for passagerer

Transportører, der udfører erhvervsmæssig passagertransport med et skib, har pligt til at tegne forsikring for transportørens ansvar for passagerer og deres bagage.

Forsikring for passagerer
FAQ om forsikring for passagerer
Passagerers krav på erstatning ved søulykker
Reglerne om transportørers passageransvar og forsikringspligt

Rettigheder for passagerer

Som passager på sørejser har du rettigheder i medfør af EU-forordning nr. 1177/2010.

Rettigheder for passagerer