IMO godkendte rutesystemer

I en række stærkt trafikerede farvande verden over har FN’s søfartsorganisation IMO vedtaget en række rutesystemer. De kan bestå af forskellige elementer fx trafiksepareringer, dybvandsruter, tovejsruter m.m.

Trafiksepareringer (TSS) etableres oftest i farvande med stærk trafik som f.eks. Den engelske Kanal, ved Skagen, i Sundet og på steder, hvor skibstrafik mødes fra mange retninger som f.eks. ved indsejlingen til New York.

Formålet er at nedsætte risikoen for kollisioner, og dette opnås ved at ensrette trafikken, således at det så vidt muligt undgås, at modgående skibe mødes, ligesom man ved observation af andre skibe i trafiksepareringsområder efter skibenes placering kan vide, i hvilken retning de sejler. Man vil derved langt lettere kunne afgøre, om der er fare for sammenstød.

I danske og tilstødende farvande er der etableret trafiksepareringer følgende steder:

 • TSS “Skagen West”
 • TSS “Skagen East”
 • TSS “At Hatter Barn”
 • TSS “Fladen” (Route S)
 • TSS “Lilla Middelgrund” (Route S)
 • TSS “Entrance to the Sound”
 • TSS “In the Sound”
 • TSS “South of Gedser“
 • TSS “Off Falsterborev”
 • TSS “North of Rügen”
 • TSS “Bornholmsgat”
 • TSS “Adlergrund”

Dybvandsruter er etableret følgende steder:

 • DW Route ”Langelandsbaelt”
 • DW Route (Kadetrenden)
 • DW-Route “Kattegat North”
 • DW-Route “Kattegat South”
 • DW Hatter Barn – Hatter rev (reef)

Se publikationen Navigation Through Waters for yderligere information

Kontakt

Maritim regulering og jura