Navneændringer af øvrige ruter i Kattegat

​Den nuværende anbefalede rute B langs østkysten af Jylland har ændret navn til rute C. Samtidig justeres ruten enkelte steder efter de seneste søopmålinger.

Kort over Rute D i Skaggerrak

Rute A mellem Grenå og Anholt justeres i sydlig retning og ændrer navn til rute D.

Den nuværende rute D mellem Anholt og Øresund ophæves og erstattes af en anbefalet retning for trafikken, som er tiltænkt de få skibe til og fra Øresund med en dybgang større end de 10 meter.