Beviser og certifikater

Din egen og andres sikkerhed til søs afhænger i høj grad af din viden om at færdes til søs. Du kan være med til at højne sikkerheden til søs ved at gennemføre en eller flere af fritidssejleruddannelserne. Læs mere om lovkravene og omkring de enkelte prøve- og bevistyper herunder.

Grafik - Vejledning

Uddannelser for fritidssejlere

Grafikken skal hjælpe til at vise hvilken uddannelse, der fører til udstedelse af et fritidssejlerbevis, som giver ret til at føre fritidsfartøjer.

Grafik over uddannelser for fritidssejlere

Lovkrav

Vandscooterbevis

Du skal have et vandscooterbevis, når du sejler med vandscooter eller lignende fartøjer.

Vandscooterbevis

Lovkrav

Speedbådsbevis

Hvis du skal sejle en speedbåd, skal du aflægge speedbådsprøven. Den består af en afprøvning af din håndtering af speedbåden, dit kendskab til bl.a. søvejsreglerne og farvandsafmærkninge​​r.

Speedbådsbevis

Lovkrav

Duelighedsbevis

Duelighedsbeviset er et sønæringsbevis, der giver ret til at være styrmand i fritidsfartøjer mellem 15-24 meter, i nordeuropæiske farvande. Duelighedsprøven i sejlads for fritidssejlere benyttes af mange fritidssejlere, som en mulighed for, at blive uddannet og bedre kvalificeret til at sejle. Sønæringsbeviset "Duelighedsbevis" giver også ret til sejlads med speedbåd.

Duelighedsbevis

Lovkrav

Yachtskipperbevis

Hvis du sejler en fritidsbåd med en længde over 15 meter, skal du gennemføre en yachtskipperuddannelse og have et sønæringsbevis. Yachtskipper af 3. grad retter sig mod sejlads i nordeuropæiske farvande, mens Yachtskipper af 1. grad retter sig mod sejlads på alle have.

Yachtskipperbevis

Lovkrav

Motorpasning

Duelighedsbevis i motorpasning for fritidssejlere anvendes ved fritidssejlads, det er påkrævet i fritidsfartøjer på 15 meter og derover med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW.

Motorpasning

Lovkrav

SRC-certifikat

Et SRC-certifikat anvendes primært ved fritidssejlads og er påkrævet for anvendelse af maritimt radioudstyr.

SRC-certifikat

Kanalbevis

Kanalbeviset kræves på de europæiske floder og kanaler.

Kanalbevis

Udstedelse af bevis

Hvis du har mistet dit bevis, kan du læse her, hvordan du får et nyt.

Udstedelse af beviser

Hvad er kravene til at få et bevis?

Her kan du se hvilke prøver, der fører til de forskellige beviser, som du kan få brug for som fritidssejler.

Hvad er kravene til at få et bevis?

Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver

Ønsker du at tilmelde dig en fritidssejlerprøve, skal du kontakte en godkendt udbyder.

Godkendte udbydere af fritidssejlerprøver