FAQ for passagersejlads

Her kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om passagersejlads med maks 12 passagerer.

Hvis du som person eller virksomhed udlejer fartøjer eller arrangerer andre aktiviteter til søs med tilhørende fører – eller hvis du med andre ord sejler med passagerer, skal du sørge for at lave en sikkerhedsinstruks.

Sikkerhedsinstruksen er god nok, når du har beskrevet og kan argumentere for alle sikkerhedsmæssige aspekter ved sejladsen, og at denne sker inden for rammerne af "godt sømandskab".

Sikkerhedsinstruksen skal være et dynamisk dokument, som er relevant for den type sejlads, der kommer til at gøre sig gældende. Det er en god idé, at alle med tilknytning til arrangeringen af eventsejladsen deltager i sikkerhedsarbejdet, således at alle tager ejerskab og har en forståelse for, hvad "godt sømandskab" er.

Nej, Søfartsstyrelsen godkender ikke sikkerhedsinstruksen.

Det er den, der har ejerskabet til sejladsen, der har ansvaret for, at der findes en sikkerhedsinstruks og at indholdet er fyldestgørende.

Det er virksomheden eller personen, der er ansvarlig for at udarbejde en sikkerhedsinstruks, da denne vil blive betegnet som ejeren af sejladsen, fordi sejladsen er med fører, og I dermed bliver anset som værende passagerer.

Derfor er det udbyderen af turen, der skal kende til de gældende regler. 

Hvis du kun sejler med familie eller venner, er der tale om fritidssejlads.

På siden ”Forsikring for passagerer” har vi samlet de oftest stillede spørgsmål.

Dansk Førstehjælpsråd har i samarbejde med Søfartsstyrelsen lavet en uddannelse målrettet førstehjælp ombord på mindre fartøjer og i søsport.