Udenlandske søfarende på danske skibe

Udenlandske søfarende ansat på danske skibe er som udgangspunkt omfattet af danske regler vedrørende social sikring.

Det betyder blandt andet, at du som søfarende på et dansk skib kan få udbetalt sociale sikringsydelser, hvis du er syg eller skal på barsel. Det er også igennem det sociale sikringssystem, at du opsparer og får udbetalt pension kaldet ATP.

For at få de sociale sikringsydelser, skal du opfylde nogle særlige kriterier.

Læs mere om sociale sikringsydelser til søfarende under

Der kan gælde særlige regler for social sikring for søfarende med bopæl i et EU/EØS eller andre lande. Hvis du er usikker på, i hvilket land du er socialt sikret, kan du få svaret ved at tage kontakt via lifeindenmark.borger.dk

Nogle EU/EØS-landes nationale eID’er er godkendt i Danmark til at give adgang til personlige oplysninger og selvbetjeningsløsninger.

Anerkendte landes eID’er kan anvendes i Danmark senest 12 måneder efter, at det er blevet notificeret i EU.

Se status på notificeringer

Er det nationale eID fra dit hjemland ikke anerkendt i Danmark, så skal du møde op personligt på et Borgerservicecenter i Danmark for at få et NemID.

Er du borger i et land uden for EU/EØS, skal du møde op personligt på et Borgerservicecenter i Danmark for at få et NemID.

Hvis du er søfarende på et dansk skib, men ikke er bosat i Danmark, og ikke har mulighed for at få et NemID, fordi du fx ikke kan møde personligt op på et Borgerservicecenter i Danmark, så vil du få de nødvendige oplysninger fra danske myndigheder tilsendt pr. brev.

Det er derfor meget vigtigt, at de danske myndigheder har dine opdaterede kontaktoplysninger, så breve kan komme frem i ordentlig tid. Hvis myndighederne ikke kan komme i kontakt med dig, kan det betyde, at du ikke får de social sikringsydelser, som du er berettiget til.

Hvis du har pension (ATP) eller andre ydelser fra det offentlige til gode, men du ikke har hørt fra de danske myndigheder herom, er det sandsynligt, at myndigheden ikke har korrekte kontaktoplysninger til dig. I det tilfælde er det vigtigt, at du selv anmoder om udbetaling af ydelser direkte hos de relevante myndigheder.

Husk derfor at angive adresseoplysninger, hvor du er sikker på, at breve kan nå frem, når du bliver ansat på et dansk skib. Husk også at melde til de danske myndigheder, hvis du skifter adresse fra den, der oprindeligt blev opgivet ved ansættelse på det danske skib.

For at få adgang til sociale sikringsydelser skal du oprettes i det danske offentlige system. Dette sker automatisk, når du bliver ansat på et dansk skib. På den måde kan de danske myndigheder registrere, at du er socialt sikret i Danmark. Dine oplysninger opbevares elektronisk i et krypteret system.

Det er muligt at tilgå personlige oplysninger og offentlige selvbetjeningsløsninger over internettet, hvis du har et NemID, som er det danske nationale elektroniske ID (eID).

Læs mere om NemID

Life in Denmark (NemID)

Hvis udenlandske søfarende skal have udbetalt offentlige ydelser fra de danske myndigheder, fx syge- eller barselsdagpenge eller ATP-pension, er det en fordel at oprette en NemKonto.

Læs mere om NemKonto og hvordan du opretter kontoen

Også i denne forbindelse er det vigtigt, at myndighederne har korrekte kontaktoplysninger på dig. Det skyldes, at en NemKonto skal aktiveres, og det kræver, at du selv gør det på baggrund af oplysninger, som fremgår af et aktiveringsbrev, som vil blive sendt til dig.

Hvis du ikke har mulighed for at oplyse en NemKonto, så er det muligt for myndighederne at foretage en manuel udbetaling. I det tilfælde skal du kontakte den myndighed, hvor du har penge til gode.

Hvis du som udenlandsk søfarende modtager offentlige ydelser fra Danmark, er du begrænset skattepligtig af disse ydelser. Oplysningerne bliver automatisk indberettet til skattemyndighederne. Du skal dog være opmærksom på, om skattemyndighederne har de korrekte oplysninger, så der sættes den rette skatteprocent. Hvis du ikke sikrer, at skattemyndighederne har de korrekte oplysninger, kan du risikere, at du ikke får udbetalt det korrekte beløb.

Skat i Danmark (engelsk)

Skat i Danmark (tysk)

Yderligere spørgsmål til skatteforhold for søfarende kan rettes til Skattestyrelsen på telefonnummeret, som fremgår af ovennævnte links.

Kontakt

Maritim regulering og jura