Fritidsfartøjer under 20 bruttotonnage

Siden 1. marts 2018 har fritidsfartøjer med hjemsted i Danmark og en bruttotonnage under 20 ikke længere kunnet registreres i Skibsregistret. Pant og andre rettigheder må fremover tinglyses i Personbogen efter de almindelige regler om pant i løsøre. Fra og med den 16. januar 2023 gælder det samme for fritidsfartøjer med hjemsted i Grønland og en bruttotonnage under 20.

Fra og med den 16. januar 2023 vil skibsregistret af egen drift udslette fritidsskibe med hjemsted i Grønland registreret før denne dato, når skibet ikke er behæftet med hverken pantehæftelser eller andre rettigheder.

Er dit fritidsfartøj under 20 bruttotonnage og var det allerede registreret i Skibsregistret inden 1. marts 2018 for sådanne fritidsfartøjer med hjemsted i Danmark, og inden den 16. januar 2023 for sådanne fritidsfartøjer med hjemsted i Grønland, bliver skibet slettet fra registret, når samtlige pantehæftelser og andre rettigheder er slettet af skibet.

Nationalitetsbevis

Fritidsfartøjer under 20 BT, som derfor ikke kan registreres eller udslettes, kan ikke få udstedt et nationalitetsbevis fra Søfartsstyrelsen. Da ejere af fritidsfartøjer kan få brug for at dokumentere det for myndigheder udenfor Danmark, kan du i stedet vise Skibsregistrets brev 'To whom it may concern'.

Desuden kan private fritidssejlerorganisationer selv udstede 'nationalitetsbevis' til deres medlemmer. Dette kan være forbundet med et gebyr.

Kontakt

Skibsregistret