1

Adgang til løsningen

Der kræves login for at anvende denne indberetningsløsning.

For danske uddannelsesinstitutioner og udbydere, kræves NemID/MitID medarbejdersignatur, knyttet til selskabets CVR-nummer.
I de få tilfælde, hvor dette ikke er muligt, aftales nærmere og opsættes alternativt login.

Der gives et overblik over indberetninger foretaget på vegne af den maritime uddannelsesinstitution eller godkendte udbyder. Alle brugere på vegne af det pågældende selskab, ser det fulde overblik.
Der gives information om sagsnummeret for indberetningen hos Søfartsstyrelsen, hvilken type indberetning brugeren har lavet, samt dato.

Gå til selvbetjening

2

Indberetning

Løsningen er delt op i enkle 4 trin.

  1. Bekræftelse af egne og selskabets oplysninger.
  2. Valg af indberetningstype.
    1. Eksamens-, kursus- og kvalifikationsbeviser iht. godkendelse.
  3. Oplysninger på de personer der indberettes for.
    1. Indlæs datasæt med CSV-fil, eller indtast manuelt.
  4. Bekræft og indsend.
3

Dataformat for CSV-fil

Overordnet beskrivelse af CSV-filens opsætning.

Her følger en overordnet beskrivelse af, og eksempel på, den opsætning CSV-filen skal have, for korrekt indlæsning og udfyldelse af formular i løsningen.

Semikolon ”;” eller Komma ”,” separeret fil bestående af de 6 første kolonner, til oplysninger om personer i denne specifikke rækkefølge:

Nationalitet; CPR-nummer; Fornavne; Efternavn; Fødselsdato; Dato

Formularen udfylder fra række 1. Hvorfor ingen overskrifter eller andet skal indgå i filen.
Se eksempel nedenfor.

Indberetning CSV-fil

Note. CPR-numre vist ovenfor er fra CPR-registrets egen test-database.

4

Formatkrav

Her følger en beskrivelse af formatspecifikation for hvert datainput.

Nationalitet:
Landenavn på dansk eller engelsk, alternativt ISO alfa-2.
Søfartsstyrelsens system er sat op til at matche CPR-registrets lande og landekoder.
Se lande og landekoder her.

CPR-nummer:
Modulus-validering anvendes.
10 tal, hvor eventuelle separatorer som “-” og “.” bliver filtreret fra.
CPR-nummer er påkrævet hvis nationalitet er dansk. CPR-nummer er valgfrit hvis nationalitet er anden end dansk.
Dermed kan der indberettes for alle udenlandske personer.
For udenlandske personer som er tildelt dansk CPR-nummer, skal CPR-nummer angives.

Fornavne og efternavn:
Tekstfelter, alle for- og mellemnavne angives i feltet fornavn.

Fødselsdato:
Format: ”dd-mm-yyyy” (dag, måned, år).
Datovælger er tilgængelig.
Hvis korrekt CPR-nummer er udfyldt, beregnes fødselsdato derfra og er derefter låst.

Dato:
Format: ”dd-mm-yyyy” (dag, måned, år).
Datovælger er tilgængelig.
Hver række i formularen kan have forskellig dato, dermed kan samme type indberettes for flere datoer, samtidig.

5

Videovejledning

Se en videovejledning af hvordan man indberetter via Søfartsstyrelsens digitale indberetningsløsning.