Vejledning om krav til besætningen og maskinbesætningen på fiskeskibe

På alle fiskeskibe uanset længde gælder følgende.

Ingen må udføre arbejde om bord i et fiskeskib, uanset skibets længde, uden at have gyldigt sundhedsbevis samt gennemført grundmodul for skibsassistenter eller have gennemført erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus af 3 ugers varighed og have erhvervet bevis herfor, med mindre vedkommende kan dokumentere mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri inden for de seneste 5 år forud for 1. september 1996.

Personer som ikke opfylder beskæftigelses-kravet, men som dokumenterer forud for 1. september 1991 at have haft mindst 2 års beskæftigelse med fiskeri, kan i stedet for det nævnte kursus gennemgå et af Søfartsstyrelsen godkendt sikkerhedskursus for erfarne fiskere af 1 uges varighed og have erhvervet bevis herfor.

Vejledning om krav til besætningen på fiskeskibe

Skibsfører

Ud over at opfylde ovennævnte bestemmelser vedr. Erhvervsfiskerietssikkerhedskursus

 • Blåt bevis
 • sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som fører af fiskeskibe med en længde under 9 meter, og herunder skikket til udkig
 • certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 – SRC
  • Havområde A2-A4 – LRC
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller BEller:
 • have erhvervet en fartstid på 12 måneder i søgående fiskeskibe,
 • gennemgået kursus i navigation, søvejsregler og sømandskab, herunder kendskab til mindre fiskeskibes stabilitet – varighed 1 uge
 • sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som fører af fiskeskibe med en længde under 9 meter, og herunder skikket til udkig
  og
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 – SRC
  • Havområde A2-A4 – LRC

Styrmand

Ud over at opfylde ovennævnte bestemmelser vedr. Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus og gyldigt sundhedsbevis

 • Blåt bevis
  eller
 • have erhvervet en fartstid på 12 måneder i søgående fiskeskibe,
 • gennemgået kursus i navigation, søvejsregler og sømandskab, herunder kendskab til mindre fiskeskibes stabilitet – varighed 1 uge

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis,
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus – varighed 3 uger,
  eller
 • grundmodul for skibsassistenter,
  eller
 • fartstid (se ovenfor).

Bemærkninger

Førere af fiskeskibe under 15 m - overgangsordning:

Personer som i perioden 1.2.1995 til 1.2.2000 har været beskæftiget i fiskeskibe i mindst 12 måneder kan være fører af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100.

Personen skal endvidere være i besiddelse af:

 • sundhedsbevis for søfarende og fiskere, der er gyldigt for tjenesten som fører af fiskeskibe med en længde under 9 meter, og herunder skikket til udkig
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 –SRC
  • Havområde A2-A4 – LRC

Skibsfører

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste A, B, eller C

Styrmand

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Skibsfører

Ud over at opfylde ovennævnte bestemmelser vedr. Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus

 1. Blåt bevis inkl.
  1. Gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe*,
  2. Duelighedsbevis i motorpasning, og
  3. Certifikat som radiooperatør i GMDSS:
   • Havområde A1-ROC,
   • Havområde A2-A4 - LRC.
 2. Gyldigt sundhedsbevis, herunder skikket til udkig
 3. Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.

Styrmand

Ud over at opfylde ovennævnte bestemmelser vedr. Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus og gyldigt sundhedsbevis

 1. Blåt bevis inkl.gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe*

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis,
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus– varighed 3 uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor).

Bemærkninger

Førere af fiskeskibe under 15 m - overgangsordning:

Personer som i perioden 1.2.1995 til 1.2.2000 har været beskæftiget i fiskeskibe i mindst 12 måneder kan være fører af fiskeskibe med en længde under 15 meter og dimensionstal under 100.

Personen skal endvidere være i besiddelse af:

 • Gyldigt sundhedsbevis, herunder skikket til udkig
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 –ROC
  • Havområde A2-A4 –LRC

*Til erhvervelse af bevis som bedstemand i fiskeskibe kræves, at vedkommende inden for de sidste fem år forud for datoen for udstedelse af bevis har bestået duelighedsprøve i sejlads for fiskere, og

 1. har gennemført erhvervsfiskeriets grundmodulog derefter erhvervet en fartstid på 3 måneder i fiskeskibe med en længde på 9 meter eller derover, eller
 2. har erhvervet en fartstid på 12 måneder i fiskeskibe med en længde på 9 meter eller derover. 

Skibsfører

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste A, B eller C.

Styrmand

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Skibsfører

 • Gyldigt bevis som fiskeskipper af 3. grad,
 • gyldigt sundhedsbevis
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste B eller C

Styrmand

 • Gyldigt bevis som bedstemand i fiskeskibe
 • gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Bemærkninger

 • Personer, som inden 1. februar 2000 har gjort tjeneste som fører eller styrmand i skibe, der er målt under 20 bruttoregistertons, eller som inden 1. juli 2002 har gjort tjeneste i skibe under 15 meter med et dimensionstal på 100 eller derover, kan fortsat gøre sådan tjeneste.

Personen skal endvidere være i besiddelse af:

 • Gyldigt sundhedsbevis,
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • Certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 –ROC
  • Havområde A2-A4 –LRC
 • Til betjening af maskinen i fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen, skal der i nærfart være 1 person med duelighedsbevis i motorpasning og uden for nærfart 2 personer med duelighedsbevis i motorpasning.
 • For øvrige fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover fastsættes maskinbesætningen af Søfartsstyrelsen.

De foreskrevne personer med duelighedsbevis i motorpasning kan være ansat til anden tjeneste om bord.

Krav om radiocertifikater, se nedenfor.

Skibsfører

 • Gyldigt bevis som fiskeskipper af 1. grad,
 • gyldigt sundhedsbevis
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler A,

Styrmand

 • Gyldigt bevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe
 • gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Bemærkninger

 • Personer, som inden 1. februar 2000 har gjort tjeneste som fører eller styrmand i skibe, der er målt under 20 bruttoregistertons, eller som inden 1. juli 2002 har gjort tjeneste i skibe under 15 meter med et dimensionstal på 100 eller derover, kan fortsat gøre sådan tjeneste.

Personen skal endvidere være i besiddelse af:

 • Gyldigt sundhedsbevis,
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • Certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 –ROC
  • Havområde A2-A4 –LRC
 • Til betjening af maskinen i fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen, skal der i nærfart være 1 person med duelighedsbevis i motorpasning og uden for nærfart 2 personer med duelighedsbevis i motorpasning.
 • For øvrige fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover fastsættes maskinbesætningen af Søfartsstyrelsen.

De foreskrevne personer med duelighedsbevis i motorpasning kan være ansat til anden tjeneste om bord.

Krav om radiocertifikater, se nedenfor.

Skibsfører

 • Gyldigt bevis som fiskeskipper af 3. grad,
 • gyldigt sundhedsbevis
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste B eller C

Styrmand

 • Gyldigt bevis som styrmand af 3. grad i fiskeskibe
 • gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Bemærkninger

 • Personer, som inden 1. februar 2000 har gjort tjeneste som fører eller styrmand i skibe, der er målt under 20 bruttoregistertons, eller som inden 1. juli 2002 har gjort tjeneste i skibe under 15 meter med et dimensionstal på 100 eller derover, kan fortsat gøre sådan tjeneste.

Personen skal endvidere være i besiddelse af:

 • Gyldigt sundhedsbevis,
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • Certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 –ROC
  • Havområde A2-A4 –LRC
 • Til betjening af maskinen i fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen, skal der i nærfart være 1 person med duelighedsbevis i motorpasning og uden for nærfart 2 personer med duelighedsbevis i motorpasning.
 • For øvrige fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover fastsættes maskinbesætningen af Søfartsstyrelsen.

De foreskrevne personer med duelighedsbevis i motorpasning kan være ansat til anden tjeneste om bord.

Krav om radiocertifikater, se nedenfor.

Skibsfører

 • Gyldigt bevis som fiskeskipper af 1. grad,
 • gyldigt sundhedsbevis
 • gyldigt bevis som sygdomsbehandler A,

Styrmand

 • Gyldigt bevis som styrmand af 1. grad i fiskeskibe
 • gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger,
  eller
 • Grundmodul for skibsassistenter
  eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Bemærkninger

 • Personer, som inden 1. februar 2000 har gjort tjeneste som fører eller styrmand i skibe, der er målt under 20 bruttoregistertons, eller som inden 1. juli 2002 har gjort tjeneste i skibe under 15 meter med et dimensionstal på 100 eller derover, kan fortsat gøre sådan tjeneste.

Personen skal endvidere være i besiddelse af:

 • Gyldigt sundhedsbevis,
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste C eller B.
 • Certifikat som radiooperatør i GMDSS:
  • Havområde A1 –ROC
  • Havområde A2-A4 –LRC
 • Til betjening af maskinen i fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover og fiskeskibe med et dimensionstal på 100 og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover, men under 750 kW, i hvilke maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen, skal der i nærfart være 1 person med duelighedsbevis i motorpasning og uden for nærfart 2 personer med duelighedsbevis i motorpasning.
 • For øvrige fiskeskibe med en længde på 15 meter og derover samt med fremdrivningsmaskineri på 100 kW og derover fastsættes maskinbesætningen af Søfartsstyrelsen.

De foreskrevne personer med duelighedsbevis i motorpasning kan være ansat til anden tjeneste om bord.

Krav om radiocertifikater, se nedenfor.

Skibsfører

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler for den relevante medicinkiste B eller C

Styrmand

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis

Besætning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger, eller
 • Grundmodul for skibsassistenter eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Bemærkninger

Krav til maskinbesætning, se nedenfor

Krav om radiocertifikater, se nedenfor

Skibsfører

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Gyldigt bevis som sygdomsbehandler A,

Styrmand

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

 • Gyldigt sundhedsbevis

Besærtning

 • Gyldigt sundhedsbevis
 • Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus - varighed tre uger, eller
 • Grundmodul for skibsassistenter eller
 • Fartstid (se ovenfor)

Bemærkninger

Krav til maskinbesætning, se nedenfor

Krav til radiocertifikater, se nedenfor

 • Længden beregnes som 96 % af den totale længde på vandlinjen ved 85 % af den mindste dybde (moulded) målt fra køllinien, eller som længden fra forenden af stævnen til rostammens akse beregnet på nævnte vandlinje, hvis denne længde er den største. I skibe med styrlastighed skal den vandlinje, på hvilken længden måles, være parallel med kontruktionsvandlinjen, jf. § 1, stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 465 af 14. juni 2002 om ændring af tonnagegrænser for fiskeskibe og fritidsfartøjer i besætningsloven.
 • Dimensionstallet udregnes ved at multiplicere længden over alt, som er afstanden i lige linje mellem forreste punkt på forstævnen til det agterste punkt på agterstævnen, med den største bredde, således som disse mål fremgår af skibets målebrev jf. § 1, stk. 4 i Bekendtgørelse nr. 465 af 14. juni 2002

Krav til maskinbesætningen på fiskeskibe

(I fiskeskippereksamen dateret før d. 1. oktober 1975, er duelighedsbevis i motorpasning ikke inkluderet)

Fremdrivningsmaskine

Maskineri på 100 kW og derover men under 700 kW

Betjening

Maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen

Betjening af maskinen

1 person med duelighedsbevis i motorpasning (den foreskrevne person kan være ansat til anden tjeneste om bord)

Fremdrivningsmaskine

Maskineri på 100 kW og derover men under 700 kW

Betjening

Maskinen kan reguleres og skruemanøvrer foretages fra styrepladsen

Betjening af maskinen

2 personer med duelighedsbevis i motorpasning (de foreskrevne personer kan være ansat til anden tjeneste om bord)

Fremdrivningsmaskine

Maskineri på 100 kW og derover

Betjening

Øvrige fiskeskibe

Betjening af maskinen

Fastsættes af Søfartsstyrelsen

Sygdomsbehandlerbeviset

Sygdomsbehandlerbeviset til følgende fortegnelser

(Meddelelser A kapitel IX, 2003-04-01 ; Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin):

Fiskeskibets fartsområde Krævet medicinkiste (fortegnelse type) Sygdomsbehandler med bevis type Efteruddannelse skal gennemføres
Udenfor nærfart - alle have A A Senest efter 5. år
Nærfart - op til 150 sømil fra EU kyster
(dog op til 75 sømil, hvor der er helikoptor-dækning)
B A eller B Senest efter 5. år
Op til 20 sømil fra kysten C A, B eller C Senest efter 5. år

Generhvervelse af sygdomsbehandlerbevis

Bevis som sygdomsbehandler skal fornyes hvert 5. år

Fornyelse af sundhedsbeviset

Sundhedsbeviset skal fornyes mindst hvert 2. år.

Krav om radiocertifikater i fiskeskibe

Skibsstørrelse    
Nye fiskeskibe på 24 meter og derover og eksisterende fiskeskibe på 45 meter og derover Mindst en person med GOC og en person med LRC
Eksisterende fiskeskibe på 24 meter og derover, men under 45 meter Mindst en person med GOC eller LRC
Nye fiskeskibe og eksisterende fiskeskibe på under 24 meter GMDSS havområde A1 Mindst en person med SRC
GMDSSS havområde A1, fiskeskibe med en længde på over 9 meter Mindst en person med ROC
Hvis vedkommende kan dokumentere mindst 12 måneders fartstid i fiskeskibe, i periioden 1/2-95-1/1-00, er SRC tilstrækkeligt
GMDSS havområde A2-A4 Mindst en person med LRC

Definitionen på et eksisterende og nyt fiskeskib findes i Meddelelser E fra Søfartsstyrelsen kapitel 1, regel 2:

Regel 2 Definitioner

"Fiskeskib" betyder et skib, der anvendes til erhvervsmæssig fangst af fisk, hvaler, sæler, hvalrosser, skaldyr eller andre levende ressourcer fra havet, heri indbefattet skibe, der er udstyret som fiskeskibe og kan forarbejde fangst, eller hvis nationalitetsbevis er forsynet med havnekendingsnummer.

(1) "Nyt [fiske]skib" betyder et skib, for hvilket:

(1)(a)kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået den 1. januar 1999 eller senere;

(1)(b)kontrakten om nybygning eller større ombygning er indgået før den 1. januar 1999, og som leveres tre år eller mere efter denne dato; eller

(1)(c) hvis der ikke foreligger en byggekontrakt;

 • kølen er lagt;
  eller
 • byggeri, der kan identificeres med et bestemt skib, er påbegyndt;
  eller
 • samling er påbegyndt omfattende mindst 50 tons eller 1 % af den anslåede samlede vægt, hvis sidstnævnte er mindre
 • den 1. februar 1999 eller senere.

(2) "Eksisterende skib" betyder et fiskeskib, som ikke er et nyt skib

Kontakt

Sikre Skibe