Resultatløn til Søfartsstyrelsen direktør 2022

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram.

Udmøntningen for 2022 udgør 100.000 kr.