1

Resultatløn til Søfartsstyrelsen direktør 2021

Resultatlønnen gives for en ekstraordinær indsats – og fastsættes på baggrund af direktørens samlede performance over året, herunder opfyldelse af de opstillede mål i styrelsens mål- og resultatplan samt ministeriets strategiske arbejdsprogram.

Udmøntningen for 2021 udgør 105.000 kr.