1

Behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger af hensyn til opfyldelse af to formål. For det første indeholder SejlSikkert Alarm en funktion til planlægning af sejlads og oplysninger om vind- og vejrforhold. Denne funktion er afhængig af oplysninger om brugerens lokation. For det andet anvender SejlSikkert Alarm oplysninger om nødstedtes placering, for at Søværnets Joint Rescue Coordination Centre (JRCC) kan yde hjælp og assistance.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine oplysninger følger af databeskyttelsesforordningens artikel 6, litra b, der omhandler kontraktindgåelse.

Søfartsstyrelsen har lov til at indsamle og behandle følgende oplysninger om dig:

 • Indtastede oplysninger
  • Disse oplysninger vil omfatte oplysninger, der er givet, indtastet eller behandlet i appen af dig som en del af din brug af appens funktioner, herunder men ikke begrænset til dit navn, dine kontaktoplysninger, detaljer om dit ophold i hjemmet, dit fartøjs registreringsnummer, bredde- og længdegraden af din og/eller dit fartøjs position, kursen på dit fartøj, batteristatus for din enhed, signalet, operatøren, tidspunkt og dato for din rejse, den faktiske horisontale bevægelse af dit fartøj og dets nøjagtighed, et transaktions-id, et rejse-id og kundeversioner heraf.
 • Yderligere oplysninger
  • Når du kontakter os kan vi:
   • Holde et register over korrespondancen
   • Bede dig om at udfylde undersøgelser, som vi bruger til forskningsformål. Du er dog ikke forpligtet til at svare på disse.
   • Detaljer om dit besøg på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, trafikdata, weblogs og andre kommunikationsdata, uanset om det er nødvendigt for eget faktureringssystem eller de andre ressourcer du har adgang til.
 • Enhedsoplysninger
  • Vi kan indsamle oplysninger om enheden eller enhver computer du bruger til at downloade eller streame en kopi af appen til din enhed, herunder hvor det er tilgængelig, unikke enhedsidentifikationer, operativsystemer, browsertype og mobilnetværksoplysninger for enheden eller computeren samt telefonnummeret på enheden, for at kunne administrere i systemet. Vi kan forbinde enhedsoplysninger med indsendte oplysninger og behandle kombinerede oplysninger som personlige oplysninger i overensstemmelse med denne politik, så længe den er kombineret.
 • Placeringsoplysninger
  • Fordi appen er drevet af lokale tjenester, indsamler og behandler vi oplysninger om din faktiske placering. Nogle af de lokationsdrevne tjenester kræver dine personlige oplysninger, for at funktionerne kan fungere. Hvis du ønsker at bruge en særlig funktion, vil du blive bedt om at give samtykke til brugen af data til det formål, Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at slette din konto fra vores systemer. Bemærk venligst, at fjernelse af appen fra din enhed ikke betyder, at din konto er blevet annulleret og al information registreret om dig og dine sejlture forbliver gemt i systemet. Du kan i appen selv slette din konto og dens oplysninger.
 • Logoplysninger
  • Når du bruger tjenesterne, herunder ved at tilgå eller se indhold på webstedet eller appen, kan vi automatisk indsamle og gemme visse oplysninger på vores serverlogfiler, herunder, men ikke begrænset til, internetprotokol, adresser, internetudbyder, søgehistorikdata, browsertyper og sprog, sider, der er set eller sidst anmodet om, samt dato- og tidsstempler.
2

Brugen af oplysninger

Tjenesten er den primære bruger af de data, du har givet til os, eller som er indsamlet af appen. Dette omfatter, men er ikke begrænset til videregivelse af oplysninger, herunder personoplysninger til tredjeparter med det formål at redde liv og ejendom til søs.

Vi kan bruge dine oplysninger til at kontakte dig via e-mail og/ eller telefon efter en hændelse for at lære mere om de – mulige – årsag(er) til hændelsen, og hvordan vi ydede eller assisterede eller på nogen måde var involveret. Vi kan også kontakte dig for at informere dig om vores tjenester, måden vi arbejder på og om de generelle funktioner.

3

Opbevaring af dine personoplysninger

De data vi indsamler om dig kan overføres til og blive lagret i vores database og/eller licensgivne systemer. Dataene kan i tilfælde af nødsituationer behandles af personale fra JRCC.

Alle oplysninger du giver os gemmes på vore sikre servere i Statens IT, som er placeret i Danmark. Det er dog dit ansvar at holde din adgangskode hemmelig, og vi anmoder om at du ikke deler din adgangskode med nogen.

Desværre er informationsoverførsel via internettet ikke helt sikkert. Til trods for at vi vil gøre vores bedste for at beskytte dine oplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af nogen information, der overføres til eller fra webstedet eller appen. Overførsel er altid på eget ansvar. Når vi har modtaget dine oplysninger, vil vi indføre strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forsøge at forhindre uautoriseret adgang til dine oplysninger.

Vi kan indsamle og gemme personlige oplysninger på din enhed ved hjælp af applikationsdatacaches, browserweblagring og anden teknologi.

4

Videregivelse af personoplysninger

I en nødsituation kan JRCC videregive dine oplysninger til deltagerne i en redningsaktion. Deltagerne kan være politi, militære og civile enheder. Disse enheder er undergivet tavshedspligt i forhold til håndteringen af personoplysninger.

5

Dine rettigheder

 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig samt en række yderligere oplysninger.
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
 • I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
 • Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller fosvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
 • Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring.
 • Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

6

Cookies

Søfartsstyrelsen anvender først og fremmest cookies i appen SejlSikkert Alarm for at registrere og identificere fartøjet.

Der bliver dog også anvendt forskellige andre kategorier af cookies, der alle tjener forskellige formål. I forhold til SejlSikkert Alarm-appen bliver følgende cookies benyttet:

 • Brugersprogscookie, der gemmer sprogindstillingerne for webformularen.
 • Tjenestecookie, der gemme tjenestestien, som gemmer webformularens URL.
 • Fartøjs ID-cookie, der gemmer fartøjs-id’et, når et fartøj redigeres.
 • Bruger ID-cookie, der gemmer bruger-id’et.
 • Authentication Token Cookie, der gemmer brugergodkendelsen, hvis der ikke er nogen Vessel Authentication Token Cookie
 • Vessel Authentication Token Cookie, der erstatter Authentication Token Cookie.

Samlet set anvendes der cookies for at give en bedre brugeroplevelse af appen SejlSikkert Alarm.

7

Kontaktoplysninger og klage

I det omfang du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har om dig, kan du kontakte Søfartsstyrelsen ved at skrive til sfs@dma.dk eller til adressen Caspar Brands Plads 9, 4220 Korsør, CVR-nr.: 29831610. Du kan også ringe til os på tlf. +45 72 19 60 00.

Hvis du ønsker at sende en mail, som indeholder følsomme oplysninger eller dit cpr. nr., skal vi opfordre til, at du sender mailen til os fra din e-boks. Læs om digital post fra Borger.dk (e-boks)

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende e-mail: DPO@em.dk eller på tlf. +45 33 92 33 50.

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk