1

Diarre

Definitionen på diarre (dårlig mave, tynd mave) er: talrige, større, tynde afføringer i mere end 24 timer.

Diarre kan være et ledsagesymptom til anden sygdom, men ofte er det et symptom på en infektion med virus, bakterier eller parasitter i selve mave – tarmkanalen.

I sjældne tilfælde kan nogle få bakterier smitte selv ved en lille mængde; dvs. man kan blive smittet fra person til person blot ved f.eks. at tage på det samme håndtag. Men for langt de fleste, både bakterier, virus og parasitter, gælder imidlertid, at der skal en stor mængde til for at smitte, så risikoen for at blive smittet fra person til person er generelt lille.

Mave – tarminfektionen stammer i de fleste tilfælde fra fødevarer eller vand, der er forurenet med bakterier, virus eller parasitter. Derfor skal fødevaresikkerheden være i fokus, når man skal hindre smittespredning.

Hvis du får ophobede tilfælde af diarre om bord, skal du gøre som beskrevet på næste side. Ophobede tilfælde forstås som flere end 4 personer indenfor 2 døgn.

Er der noget, du bliver i tvivl om, er du velkommen til at kontakte
Radio Medical eller Center for det Maritime Sundhedsvæsen.

2

Ved ophobede tilfælde af diarre skal du

 • Sikre dig, at køkkenhygiejnen er i orden.
 • Sikre dig, at kokken ikke håndterer fødevarer, hvis han eller hun har diarre. Kokken må først genoptage arbejdet, når han eller hun har normal afføring.
 • Notere tidspunktet for diarreens opståen, og notere hvad personen har spist og hvornår indenfor de sidste 12 timer.
 • Behandle de syge efter instruksen i Lægebogen, dvs. registrere antallet af diarreer, erstatte væske- og salttabet , evt. stoppe diarreerne.
 • Hvis diarreerne ikke kan føres tilbage til fødevare- eller vandforurening, må man mistænke smitte fra person til person. Radio Medical skal informeres om dette.
 • Ved smitte fra person til person skal der efter Radio Medicals ordination eventuelt indføres ”skærpet hygiejne”.
 • Ved indførelse af ”skærpet hygiejne” skal hele besætningen informeres, evt. ved opslag (se næste side). Skærpet hygiejne opretholdes indtil andet aftales med Radio Medical.
3

Skærpet hygiejne betyder

 • Brug eget toilet hvis muligt
 • Ved brug af fælles toiletter afsprittes sædet med Chlorhexidin ethanol 0,5%/85% (nr 11.1. i Kontroldokumentet) efter brug
 • Brug engangshåndklæder ved håndvask
 • Tag dagligt bad
 • Skift håndklæde og vaskeklud dagligt
 • Vask hænder hyppigt, rens og klip evt. negle
 • Tag rent tøj på hver dag