1

Information om Malaria

Formålet med denne folder er at give dig den nødvendige information om malaria, inden du sejler til et malariaområde.

Om bord i skibet findes yderligere information om malariasygdommen (Søfartsstyrelsens malariastrategi). Denne information fås ved henvendelse til sygdomsbehandleren.

2

Malaria

Malaria skyldes en parasit, som overføres af myg. Der findes fire undertyper, hvoraf den farligste (Falciparum) især findes i tropisk Afrika, som regnes for højrisiko-område

3

Forekomst

Findes i Afrika, Asien, Mellemøsten, Central og Sydamerika.

Der er store variationer i forekomst fra år til år. Lokalområder kan have forskellig risikoprofil fra resten af landet. Øget risiko i regntid.

De fire forskellige typer malaria giver ikke beskyttelse for tidligere sygdom.

4

Smitteveje

Overføres fra inficerede myg. Myggene stikker hovedsagelig efter mørkets frembrud. Overførsel ved blodtransfusioner er set.

5

Symptomer

Minder om klassisk influenza: Feber (evt. med kulderystelser), utilpashed, hovedpine, muskelsmerter, træthed, opkastning.

6

Føler du dig syg – skal du omgående henvende dig til sygdomsbehandleren

Tid fra smitte til symptomer: 8-10 dage. I sjældne tilfælde optræder symptom debut først efter 3 måneder efter infektion med falciparum-malaria, og mere end 1år efter for de tre øvrige arter.

7

Forebyggelse

Undgå myggestik – dvs. mekanisk forebyggelse med aircondition, myggenet, myggebalsam og fornuftigt tøjvalg - tildækkede håndled, ankler og isse, samt undgå mørkt tøj. I højrisiko-områder tages forebyggende medicin 1 dag før ankomst. Medicinen tages daglig under ophold i højrisiko-området, og 7 dage efter området forlades.

Forebyggende medicin findes om bord, og udlevering sker ved sygdomsbehandleren..

8

Forholdsregler i områder med malaria

Vi nærmer os et område med højrisiko for malaria, og du bør tage følgende forholdsregler:

  •  Aircondition skal køre på fuld kraft
  • Aptering og soverum skal holdes aflukket og fri for myg med myggespray
  • Huden tildækkes så godt som muligt fra skumring til daggry:
  • undgå mørkt tøj
  • tyndhårede bør gå med hat
  • tyndt tøj beskytter ikke
  • Brug balsam/spray hver 6. time på ubeskyttet hud, undtagen omkring øjne
  • Medicinsk forebyggelse 1-2dage før ankomst
  • Hvis du føler dig syg, eller oplever andre, der er syge, skal sygdomsbehandleren have besked
  • Ved enhver tvivl om adfærd, forebyggelse og sygdom spørg sygdomsbehandleren til råds