1

Strategien

VISIONEN VIL BLIVE INDFRIET MED STRATEGIEN VED AT:

 • Sikre Danmarks rolle som en førende skibsfartsnation
 • Sikre Danmarks maritime industris førerposition som global leverandør af fremtidens produkter og løsninger
 • Udvikle maritime kompetencer og forskning mod fremtidens behov
 • Understøtte innovation og nye maritime start-ups, bl.a. inden for digitalisering og udnyttelse af havets ressourcer
 • Styrke Danmarks rolle som maritimt testlaboratorium for fremtidens teknologier og markeder
 • Styrke internationale relationer og netværk.
2

Hovedtemaer

STRATEGIEN BESTÅR AF INDSATSER UNDER FIRE HOVEDTEMAER:

 • Danmark som maritim nation og flagstat
 • Det Blå Danmark som globalt erhverv
 • Kompetencer og viden som grundstof for Det Blå Danmark
 • Regionale maritime miljøer som vækstdrivere
3

Anbefalinger

STRATEGIEN UDMØNTES GENNEM EN RÆKKE ANBEFALINGER, HERUNDER BL.A.:

 • Partnerskab om digitalisering af Det Blå Danmark
 • Danmark som testlaboratorium for nye teknologier, produktionsformer og energiproduktion
 • Udvidelse af DIS-ordningen til også at omfatte offshoreskibe
 • Omlægning af registreringsafgift ved indflagning af handelsskibe
 • Indførsel af maritim montørordning
 • Styrket internationalt samarbejde med de maritime vækstmarkeder
 • Styrket markedsføring af Det Blå Danmark, bl.a. ved tiltrækning af maritime events
 • Øge optag på relevante maritime uddannelser og flere fleksible efteruddannelsestilbud
 • Undersøge muligheder for flere maritime praktikpladser
 • Etablering af iværksætterforum og -program
 • Effektivisering af erhvervsfremmesystemet med fokus på SMV’er og iværksættere
 • Revidering af havneloven med udgangspunkt i pågående analyse af havnesektoren
 • Frigive og markedsføre offentlige maritime data
 • Indtænke nye maritime forretningsmuligheder i havplanlægningen og Ocean Governance