1

For at kunne foretage anmeldelsen

Følgende er nødvendigt for at kunne foretage anmeldelsen:

 

 •  MitID for at kunne logge ind i Digitalt Skibsregister Selvbetjening

 • Oplysninger om skibet, der ønskes ændret i Digitalt Skibsregister
  o Kendingsbogstaver
  o Skibets navn

 • Oplysningerne om, hvad der skal ændres i anmeldelsen for:
  o Skibsidentifikation
  o Registervalg
  o Ejerforhold
  - Overtagelsesdato

  - Følgende oplysninger for køber(e) og sælger(e) af typen person:
  • Fornavn
  • Efternavn
  • Email-adresse*
  • Bopælsadresse*
  • Fødselsdato*

  - Følgende oplysninger for køber(e) og sælger(e) af typen virksomhed:
  • CVR-nummer
  • Oplysninger på tegningsberettiget/tegningsberettigede
  o Fornavn
  o Efternavn
  o Email-adresse*
  o Bopælsadresse*
  o Fødselsdato*
  o Tekniske data

  - A) Såfremt skibet ikke er målt endnu: Oplysninger på skibsmåler eller klasseselskab, som inviteres til at
  udføre og indtaste de tekniske oplysninger om skibet.

  - B) Såfremt skibet allerede er målt af en skibsmåler eller klasseselskab: Målebrev, leveret af skibsmåler
  eller klasseselskab, som kan vedhæftes til anmeldelsen.

  o Påmærkningserklæring (Hvis denne er forskellig fra da skibet blev registreret)


*Fornavn og efternavn er altid nødvendigt at indtaste på hver part. Email-adresse, bopælsadresse samt fødselsdato er nødvendigt,
såfremt en part skal inviteres til at signere digitalt via MitID.

2

Påbegynd anmeldelse

Når du er logget ind, bliver du mødt af nedenstående visning. Du skal klikke på ikonet ”Skibe” i menuen til venstre.


Menuen for Digitalt Skibsregisters Selvbetjening


Du skal klikke på ”Find skib” for at finde et skib, der allerede er registreret eller ved at blive registreret i et af de danske skibsregistre


Sådan tilføjes eller fremsøges et skib


Indtast kendingsbogstaver på det skib, der ønskes at foretage ændringer vedrørende.
Tryk på ”Enter” på tastaturet eller klik på ”Find skib”.

Såfremt der er flere resultater, vælg det korrekte fra listen.


Find skib via kendingsbogstaver


Klik på en af følgende knapper, der alle starter samme flow for ændringer vedrørende skibet:

• ”Ændring af oplysning om skib/ejer”

• ”Rediger oplysninger” ud for Tekniske oplysninger

• ”Rediger oplysninger” ud for Ejerrettigheder

 


Detaljevisning for skib

 

 

 

 

 

3

Trin 1: Skibsidentifikation

Såfremt der er ændringer til skibsidentifikationsoplysninger, angiv dem i de(t) relevante felt(er).

Klik på ”Næste”.

 


Trin 1: Skibsidentifikation

 

 

 

 

4

Trin 2: Registervalg

Såfremt der ønskes skift til et andet register, vælg det register, der ønskes at skiftes til.
Bemærk: Der er en række regelsæt for hvert register.

Man kan sætte sig ind i disse ved at klikke på ”her” i den blå infoboks forneden.

Såfremt man ved dette trin vælger et register, der ikke er muligt at skifte til,
så vil ens sag blive afvist under sagsbehandling ved Skibsregistret.

Klik på ”Næste”.


Trin 2: Registervalg

 

 

 

5

Trin 3: Ejerforhold

Såfremt der er ændringer til ejerforholdet, vælg ”Foretag ændringer af ejerforhold”.

Såfremt der ikke er ændringer til ejerforholdet, vælg ”Ingen ændringer i ejerforhold”.

Klik på ”Næste”.

 


Trin 3: Ejerforhold

 

 

 

 

5.1

Foretag ændringer af ejerforhold

Vælg ”Foretag ændringer af ejerforhold”.

Klik på ”Næste”.


Trin 3: Ejerforhold

 

For hver eksisterende ejer kan der ændres i antal parter i skib i ”Efter ændring” feltet.
Såfremt denne værdi bliver ændret på mindst én ejer, vil systemet automatisk vise felter for ejerforhold information.


Trin 3: Ejerforhold


Indtast en dato for overtagelse.

Det er muligt at indtaste en købesum og angive valuta for købesummen


Trin 3: Ejerforhold

 

 

 

 

 

 

5.2

Betinget adkomst

Såfremt skibet sælges betinget, skal der sættes hak ved ”Betinget adkomst”.


Trin 3: Ejerforhold


Et nyt tekstfelt vises, hvor man kan angive betingelser for adkomsten.
Angiv betingelser for den betingede adkomst.

Disse betingelser vil blive vurderet af Skibsregistret, hvorvidt de kan tillades

 


Trin 3: Ejerforhold


Såfremt skibet i forvejen er ejet af flere parter og der kun er salg imellem disse,
så skal der ikke tilføjes en køber. Så snart antal parter i skibet på tværs af alle ejere summerer op til 1/1,
så kan man sende invitationer ved at klikke på ”Invitér til underskrift”.

Såfremt der er en ny part, der får ejerandele i skibet på baggrund af dette salg, klik på ”+Tilføj køber”.


Trin 3: Ejerforhold


Vælg ”Virksomhed” eller ”Person” ud for type og udfyld de påkrævet felter som anvist.

 

 

 

5.3

Virksomhed

Ved "Virksomhed” skal virksomheden fremsøges ved klik på ”Fremsøg virksomhed” knappen,
hvorefter en dialogboks åbner, hvor man kan fremsøge virksomheden.

 


Trin 3: Ejerforhold: Fremsøgning af virksomhed

 

Såfremt det ønskes, at virksomhedens tegningsberettiget skal underskrive digitalt via MitID medarbejdersignatur,
så skal der udfyldes følgende oplysninger på tegningsberettiget:

• Fornavn
• Efternavn
• Email


Vælger man også at udfylde følgende oplysninger, så kan tegningsberettiget underskrive via login med deres private MitID:

• Adresse
• Fødselsdato

Der kan udfyldes følgende oplysninger:
• Telefonnummer


Hvis der er flere tegningsberettigede, så klik på ”Tilføj tegningsberettiget / Prokurist” og udfyld ligeledes felterne som beskrevet
foroven for hver tegningsberettiget, der ønskes at blive tilføjet.

 

 


Trin 3: Ejerforhold: Tilføj tegningsberettiget / Prokurist


Hvis man ønsker at fjerne en tegningsberettiget, klik på ”Slet denne tegningsberettigede / Prokurist”.

 


Trin 3: Ejerforhold: Slet tegningsberettiget / Prokurist

 

 

Såfremt det ønskes, at tegningsberettiget ikke skal inviteres digitalt,
men at der i stedet skal vedhæftes en analog fuldmagt, skal der
sættes hak ved ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.

Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”

Angiv antal parter i skib, som køber erhverver i brøker.
Såfremt der er én køber, der overtager hele skibet kan ”1” angives.


Klik på ”Tilføj køber” for hver køber, der skal overtage ejerandele i skibet ved dette salg.
Ved flere ejere skal der tages stilling til hvem, der er bestyrende/korresponderende reder.

 


Trin 3: Ejerforhold: Tilføj køber

 

 

 

 

5.4

Person

Ved "Person” skal der først forholdes sig til hvorvidt personen er dansk eller ikke-dansk nationalitet.

Dernæst skal følgende oplysninger udfyldes:
• Fornavn
• Efternavn
• Email
• Adresse
• Fødselsdato
• Antal parter i skib (Anført i brøker)

Der kan udfyldes følgende oplysninger:
• Telefonnummer


Oplysningerne skal udfyldes for den person, der skal registreres i en bestemt rolle,
selv hvis det er tanken at en fuldmægtig skal underskrive digitalt på vegne af personen.


Såfremt det ønskes, at personen ikke skal inviteres digitalt, men at der i stedet skal vedhæftes en analog fuldmagt,
skal der sættes hak ved ”Jeg vedlægger fuldmagt, da det ikke er muligt at invitere til digital signering.

Bemærk, at hvis du vedlægger en papirfuldmagt, skal dokumentationen til godkendelse hos Skibsregistret.”


Angiv antal parter i skib, som køber erhverver i brøker. Såfremt der er én køber, der overtager hele skibet kan ”1” angives.

 


Trin 3: Ejerforhold


Klik på ”Tilføj køber” for hver køber, der skal overtage ejerandele i skibet ved dette salg.
Ved flere ejere skal der tages stilling til hvem, der er bestyrende/korresponderende reder.


Trin 3: Ejerforhold


Hvis en køber er blevet tilføjet ved en fejl, er det muligt at fjerne denne ved at klikke på ”Slet denne køber”.


Trin 3: Ejerforhold


Når alle påkrævet felter er udfyldt bliver det muligt at invitere alle, der skal signere digitalt.

Når alle parter er tilføjet og alle påkrævet felter er udfyldt er det muligt at invitere til digital signering
ved at klikke på ”Invitér til underskrift”.

Såfremt der er valgt, at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil knappens label være ”Gem og verificér”.

 

 

 

 

5.5

Invitér til digital signering

Klik på ”Invitér til underskrift” / ”Gem og verificér” og systemet vil sende en mail til de parter, der skal signere digitalt.

Så snart alle parter, der skal underskrive digitalt, har underskrevet eller der er valgt,
at der skal vedlægges fuldmagt for samtlige parter, så vil det blive muligt at uploade dokumentation.

 


Trin 3: Ejerforhold: Invitér til underskrift


Alle felter bliver låst for redigering og systemet viser, hvem der mangler at signere digitalt.
Såfremt der er opdaget fejl i de indtastede oplysninger, så er det muligt at tilbagetrække invitationerne, tilrette og invitere igen.

Dette kan gøres ved at klikke på ”Tilbagetræk invitationer” knappen.

 


Trin 3: Ejerforhold: Tilbagetræk invitationer


Åben anmeldelsen igen, når alle har underskrevet digitalt.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6

Vedlæg fuldmagt

Såfremt der er parter, der skal vedlægges fuldmagt for, vil det være muligt at uploade bilag til anmeldelsen.

Klik på ”Upload dokumentation”.


Trin 3: Ejerforhold: Upload dokumentation


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 3: Ejerforhold: Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 3: Ejerforhold: Upload dokumentation

 

Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 3: Ejerforhold: Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført, og det er nu muligt at klikke på ”Næste”.


Trin 3: Ejerforhold: Næste muliggør at gå videre til næste trin

 

 

 

 

 

 

5.7

Ingen ændringer i ejerforhold

Vælg ”Ingen ændringer i ejerforhold”.
Klik på ”Næste”.


Trin 3: Ejerforhold

 

6

Trin 4: Teknisk data

Såfremt der ikke skal registreres ændringer til skibets tekniske data,
vælg ”Der skal ikke registreres ændringer til skibets tekniske data”.


Såfremt der skal registreres ændringer til skibets tekniske data,
vælg ”Der skal registreres ændringer til skibets tekniske data”. Klik på ”Næste”.


Trin 4: Teknisk data

 

 

 

6.1

Der skal ikke registreres ændringer til skibets tekniske data

Vælg ”Der skal ikke registreres ændringer til skibets tekniske data”.

Klik ”Næste”.

 

 
Trin 4: Teknisk data

 

 

 

6.2

Der skal registreres ændringer til skibets tekniske data

Vælg ”Der skal registreres ændringer til skibets tekniske data”.

 


Trin 4: Teknisk data


Teknisk data for et skib skal angives enten ved:

a) Invitere en autoriseret skibsmåler
b) Uploade målebrev, såfremt skibet allerede er opmålt af et autoriseret klasseselskab

 

 

Invitér autoriseret skibsmåler

Såfremt der ønskes at invitere en autoriseret skibsmåler, klik på ”Vælg autoriseret skibsmåler”.


Trin 4: Teknisk data


Det er muligt at filtrere på skibsmålere ved at udfylde felterne.
Klik på ”Søg”.

 


Trin 4: Teknisk data: Find skibsmåler

 

Det er muligt at filtrere resultaterne på baggrund af skibsmålers autorisation ved at
indtaste en værdi i feltet ”Filtrer efter autorisation”.

Vælg en skibsmåler fra listen ved at klikke på ”Vælg” ud for den ønskede række.


Trin 4: Teknisk data: Find skibsmåler


Såfremt, der herefter ønskes at vælge en anden skibsmåler,
klik på ”Vælg anden opgavetager” og dialogboksen for valg af skibsmåler vil åbne igen.

Når den ønskede skibsmåler er valgt, klik på ”Tildel opgave”.


Trin 4: Teknisk data: Tildel opgave til skibsmåler

 

En bekræftelse vises på skærmen. Klik ”OK”.


Trin 4: Teknisk data: Skibsmåler er inviteret


Såfremt opgaven ønskes trukket tilbage, klik på ”Træk opgaven tilbage”.

Herefter kan man enten invitere skibsmåler på ny eller vedhæfte målebrev,
hvis skibet allerede er opmålt af en autoriseret skibsmåler.


Trin 4: Teknisk data: Skibsmåler er inviteret

 

Åben anmeldelsen igen, når skibsmåler har udfyldt tekniske data.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.


Klik ”Næste” for at fortsætte til næste trin.


Trin 4: Teknisk data: Skibsmåler har angivet tekniske data

 

 

Upload målebrev fordi skibet allerede er opmålt af et autoriseret klasseselskab

Tryk på ”Klik her”.


Trin 4: Teknisk data: Skibet er allerede opmålt


Du har nu mulighed for at uploade målebrevet ved at trykke på ”Upload dokumentation”.


Trin 4: Teknisk data: Upload målebrev


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 4: Teknisk data: Upload målebrev


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.


Trin 4: Teknisk data: Upload målebrev


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 4: Teknisk data: Upload målebrev

Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 4: Teknisk data: Upload målebrev


Der kan tilføjes en besked til Søfartsstyrelsen inden sagen sendes til manuel sagsbehandling.
Hvis dette ønskes, indtast beskeden i feltet ”Skriv besked eller besvarelse her…” og klik på ”Tilføj besked”.

Klik på ”Send til manuel behandling” når sagen skal sendes til manuel sagsbehandling ved Søfartsstyrelsen.


Trin 4: Teknisk data: Send til manuel behandling

 

Sagen skal nu behandles af Sikre Skibe i Søfartsstyrelsen før anmeldelsen kan fortsætte. Åben anmeldelsen igen, når Sikre Skibe har
behandlet sagen. Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte til næste trin.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 4: Teknisk data: Sagen afventer Sikre Skibe

 

 

 

 

 

 

 

7

Trin 5: Registrering

På dette trin er det muligt at verificere alle indtastede oplysninger inden sagen sendes til
manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.

Under ”Godkend og afsend anmeldelsen” er det muligt at folde en accordion ud for hvert trin samt eventuelle
beskeder, der er afsendt til og modtaget fra Søfartsstyrelsen i løbet af anmeldelsen.

 


Trin 5: Registrering: Accordions der opsummerer de indtastede oplysninger


Det er muligt at uploade yderligere dokumentation.


Trin 5: Registrering: Upload af yderligere dokumentationDet er muligt at markere, at anmeldelsen er indbyrdes afhængig af en anden anmeldelse og at disse skal registreres samtidig

 


Trin 5: Registrering: Markering af indbyrdes afhængige anmeldelser

Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.


Trin 5: Registrering: Beskeder til Søfartsstyrelsen

Klik på ”Anmod om registrering” for at sende sagen til manuel sagsbehandling ved Skibsregistret i Søfartsstyrelsen.


Trin 5: Registrering

 

 

Anmeldelsen er nu sendt til manuel sagsbehandling hos Skibsregistret ved Søfartsstyrelsen
og du kan logge ud og lukke dit vindue i selvbetjeningen eller gå til forsiden og påbegynde en ny registrering.

Såfremt sagen godkendes, vil anmeldelsen automatisk fortsætte til næste trin.


NB.: Hvis anmelder har udfyldt sin mailadresse under profilsiden (ved at holde musen over sit navn og klikke på profil øverst til
højre), så vil der blive sendt en mail til denne mailadresse om, at anmeldelsen kan fortsætte, så snart alle parters opgaver er
udført.

 


Trin 5: Registrering

 

 

 

8

Trin 6: Påmærkningserklæring

 

Såfremt der er ændringer til hvor på skibet kendingsbogstaverne er påmærket, opdatér feltet ”Påmærkningserklæring”.

 


Trin 6: Påmærkningserklæring


Klik på ”Udsted beviser”.


Trin 6: Påmærkningserklæring

 

 

9

Trin 7: Beviser

På dette trin er det muligt at downloade Nationalitetsbeviset for skibet.


Trin 7: Beviser: Download Nationalitetsbevis


Det er muligt at anmode om at få udstedt et CSR-Certifikat ved at vælge ”Ja” ud for ”Skal der udstedes et nyt CSR-Certifikat”.

 

 

Anmod om udstedelse af nyt CSR-Certifikat


Klik på ”Hent CSR-blanket” hvis du ikke allerede har udfyldt den påkrævet blanket.


Trin 7: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Udfyld blanketten.
Upload dokumentation ved at klikke på ”Upload CSR her”.


Trin 7: Beviser: Anmod om udstedelse af et nyt CSR-Certifikat


Hiv filerne ind i den stiplede kasse for oven eller klik på ”Vælg fil(er)” for at vælge de filer, der ønskes uploadet.


Trin 7: Beviser: Upload dokumentation


Når alle filer, der ønskes uploadet, er tilføjet til listen, klik på ”OK”.

 


Trin 7: Beviser: Upload dokumentation


Systemet viser listen over dokumenter, der ønskes vedlagt anmeldelsen. Klik på ”Upload vedlagte dokumenter”.


Trin 7: Beviser: Upload dokumentation


Systemet vil vise, at upload af filen/filerne er gennemført.


Trin 7: Beviser: Upload dokumentation

 


Det er muligt tilføje beskeder til Søfartsstyrelsen.
Klik på ”Send til manuel behandling”.

Anmelder får besked fra Søfartsstyrelsen når sagen er behandlet.


Trin 7: Beviser

 

 

Bestil registreringsattest

På dette trin er det muligt at bestille en registreringsattest for skibet.
Dette er også muligt fra detaljevisningen for skibet i Selvbetjeningen.


Ud for ”Registreringsattest” klik på ”Bestil registreringsattest”.


Trin 7: Beviser: Bestil registreringsattest